Obligatia de plata a contributiilor sociale de sanatate a lucratorilor transfrontalieri

Cetatenii europeni salariati in statul membru de origine care desfasoara activitate secundara independenta intr-un alt stat membru vor achita contributii sociale de sanatate doar in statul in care sunt salariati.

Regulamentul (CE) nr. 883/2004, al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, act normativ cu aplicabilitate directa pentru statele membre ale Uniunii Europene, prevede ca persoanele care se deplasează în Comunitate se supun regimului de securitate socială a unui singur stat membru, pentru a se evita suprapunerea dispozițiilor legislațiilor interne aplicabile, precum și complicațiile care pot rezulta din această cauză. ( alin. 15 din Preambul).
Principiul unicitatii mai sus mentionat este reluat si prin dispozitiile articoluli 13 din Regulament, acest text aratand ca persoanele care intra in sfera de aplicabilitate a acestui regulament sunt supuse legislației unui singur stat membru.
Pentru a pune in aplicare principiul stabilit prin articolul 13 din Regulament, mai sus mentionat, alineatul al 3-lea al acestui articol reglementeaza care este legislatia aplicabila din punct de vedere al contributiilor sociale, in situatia in care o persoana desfasoara simultan mai multe activitati in acelasi timp.
In acest sens, „Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată și o activitate independentă în state membre diferite se supune legislației statului membru în care desfășoară o activitate salariată sau, în cazul în care exercită o astfel de activitate în două sau mai multe state membre, legislației stabilite în conformitate cu alineatul (1).”
Asadar, in conditiile date, se poate concluziona faptul ca un lucrator care desfasoara o activitate salariala, respectiv dependenta, intr-un anumit stat membru al Comunitatii Europene, care desfasoara in acelasi timp si o activitate independenta pe teritoriul altui stat membru al Comunitatii Europene, urmeaza a fi supus legislatiei de contributii sociale existente in primul stat, respectiv cel in care se desfasoara activitatea dependenta.
Dovada calitatii de asigurat intr-un alt stat membru, ce trebuie facuta in vederea evitarii suprapunerii legislatiilor de asigurari sociale, se poate face cu ajutorul formularului S1, care in Romania va fi eliberat in conditiile prevazute prin Ordinului CNAS nr. 592/2008.
Totusi, in situatia in care lucratorul dependent aflat in situatia indicata nu are posibilitatea prezentarii in fata autoritatilor competente din statul in care desfasoara o activitate independenta a formularului S1 eliberat in statul de origine, atunci apreciem ca acesta are la dispozitie posibilitatea de a dovedi aplicabilitatea legislatiei statului in care este salariat prin preentarea formularului E104,
Astfel, formularul E104 reprezinta un atestat care contine totalitatea perioadelor de asigurare, de muna si de resedinta. Prin urmare, cata vreme din cuprinsul acestui formular va reiesi ca intr-o anumita perioada persoana in cauza a desfasurat activitate dependenta in cadrul unui alt stat membru, implicit achitand contributiile aferente sistemului de asigurari a acestui stat, este exclusa aplicabilitatea legii celuilalt stat membru cu privire la impozitarea sau retinerea de contributii sociale si de sanatate aferente veniturilor obtinute din desfasurarea activitatii independente pe teritoriul acestuia din urma.
Efectul excluderii legislatiei fiscale a statului pe teritoriul caruia se desfasoara activitatea independenta este acela al imposibilitatii stabilirii creantelor fiscale datorate de catre autoritatile competente in materie, precum si al imposibilitatii trecerii la executare silita in conditiile in care createle fiscale stabilite nu sunt achitate de catre contribuabil la scadenta.
In masura in care autoritatile fiscale cu atributii in domeniu au procedat la emiterea de documente administrativ-fiscale de stabilire a creantelor fiscale, in speta decizii de impunere sau alte titluri de creanta sau au emis acte de executare silita, respectiv titluri executorii, somatii executionale, adrese de infiintare a popririi sau a sechestrului, acestea sunt nule absolut intrucat sunt emise de catre institutii lipsite de competenta materiala, sau functionala, in acest sens.
Persoana fata de care au fost emise titluri de creanta, acte de executare sau alte acte administrativ-fiscale, in conditii de excludere de la aplicabilitate a legislatiei statului in care au fost emise respectivele acte administrativ-fiscale are la dispozitie calea contestatiei impotriva acestora, in conditiile procedurale stabilite in fiecare stat membru.
In sensul celor de mai sus, persoanele care desfasoara o activitate independenta pe teritoriul Romaniei, in timpul in care sunt si salariati pe teritoriul altui stat membru al Comunitatii Europene, vor trebui sa conteste in conditiile Codului de procedura fiscala si a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ documentele de stabilire a creantelor fiscale, iar in masura in care autoritatile romane au trecut la executarea silita a respectivelor creante, atunci aceste persoane vor trebui sa urmeze calea contestatiei la executare in conditiile Codului de procedura fiscala si a Codului de procedura civila.
Facem mentiunea ca lucratorul care desfasoara atat o activitate dependenta pe teritoriul unui stat membru al Comunitatii Europene, cat si o activitate independenta pe teritoriul altui stat membru al Comunitatii Europene, nu va fi exonerata de la plata contributiilor ce fac obiectul Regulamentului, insa aceste contributii vor fi stabilite in conformitate cu legislatia aplicabila, adica aceea a statului membru in care se desfasoara activitatea dependenta, de catre autoritatile competente ale acelui stat.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp