Interpretarea art.29 din OUG nr.80/2013 privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru a acţiunilor ce au ca obiect despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din cauzele penale.

Potrivit art.29 din OUG nr.80/2013 „Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare şi extraordinare, referitoare la despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din cauzele penale.”
Interpretarea pe care instanţele de judecată o dau acestor dispoziţii legale nu este însă una unitară.
În timp ce unele instanţe consideră că noţiunea de “cauză penală” cuprinde toate fazele reglementate de Codul de procedură penală, respectiv: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti dispoziţiile art.29 fiind aplicate în mod corespunzător chiar şi în situaţia în care acţiunea izvorăşte dintr-o cauză penală finalizată printr-o soluţie de clasare deoarece fapta nu mai este prevăzută de legea penală, potrivit practicii altor instanţe de judecată pentru aplicarea scutirii prevăzute de art.29 din OUG nr.80/2013 se impune în mod obligatoriu şi îndeplinirea condiţiei ca fapta pentru care sunt solicitate despăgubiri să fie o faptă incriminată de legea penală.

Considerăm că la interpretarea dispoziţiilor art.29 din OUG br.80/2013 instanţele de judecată trebuie să aibă în vedere, în principal, diferenţa dintre noţiunea de „faptă penală” şi cea de „cauză penală”.
Art.29 din OUG nr.80/2013 nu impune ca şi condiţie obligatorie pentru aplicarea scutirii şi cerinţa ca despăgubirile civile să decurgă dintr-o faptă penală, ci ca aceste despăgubiri să rezulte dintr-o cauză penală.
Noţiunea de „cauză penală” trebuie interpretată prin coroborare cu dispoziţii generale prevăzute de Codul Penal şi Codul de Procedură penală, chiar şi în situaţia în care acţiunea a fost formulată pe rolul instanţelor civile, care nu sunt familiarizate dispoziţiile din materie penală.
Sintagma „cauza penală” nu este limitată numai la ipoteza în care s-a constat existenţa unei fapte penale pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală.
Cauza penală, sau procesul penal, cuprinde toate fazele reglementate de Codul de procedură penală, respectiv: urmărirea penală, judecata şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, astfel că şi în situaţia în care împrejurările de fapt cu privire la faptele săvârşite sunt soluţionate în faza de urmărire penală, consecinţele juridice ale soluţiei pronunţate în faza de urmărire penală decurg dintr-o cauză penală.
Pentru a se reţine incidenţa art.29 din OUG nr.80/2013 nu trebuie îndeplinită cerinţa suplimentară ca pentru fapta pentru care s-a început urmărirea penală şi pentru care s-a formulat o acţiune civilă pentru acordarea de despăgubiri, să fie pusă în mişcare acţiunea penală.
În consecinţă, împrejurarea că procesul penal, cu privire la faptele şi despăgubirile invocate prin acţiunea promovată, a luat sfârşit în faza de urmărire penală prin pronunţarea unei soluţii de clasare pentru că fapta nu mai îndeplinea condiţiile unei fapte penale, nu echivalează cu inexistenţa unei cauze penale.
Şi în această situaţie acţiunea în despăgubiri pentru prejudiciile rezultate din săvârşirea faptei ilicite este o acţiune care decurge dintr-o cauză penală, operând scutirea de la plata taxei de timbru.
Nu suntem de acord cu acele soluţiile ale instanţelor de judecată prin nu aplică scutirea de la plata texei judiciare de timbru pentru acele acţiuni, exercitate pe rolul instanţelor civile, ce au ca obiect acordarea de daune materiale şi morale rezultate dintr-o faptă ilicită de vătămare corporală din culpă, faptă care nu mai îndeplineşte condiţiile impuse de Codul Penal pentru constitui infracţiune.
Condiţia impusă de OUG nr.80/2013 este ca aceste acţiuni să decurgă dintr-o cauză penală, fără a impune condiţia suplimentară a existenţei unei infarcţiuni, condiţii care sunt îndeplinite în situaţia de fapt arătată.
Cu atât mai mult, considerăm că o asemenea interpretare a instanţelor de judecată prin care, în mod indirect, este imputată subiecţilor de drept, persoane fizice, o modificarea legislativă care a intervenit pe parcursul urmării penale începute, modificări care au impus pronunţarea în cauza penală a unei soluţii de clasare cu privire la aceste fapte, este o soluţie inechitabilă şi nu corespunde scopului urmărit de legiuitor prin reglementarea scutirii de la plata taxei de tibru judiciar pentru acţiunile ce au ca obiect despăgubirile civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din cauzele penale, conform art.29 din OUG nr.80/2013.

Autor: Av. Mihaela Cristea


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp