Angajatorul nu mai poate suspenda unilateral contractul individual de munca in cazul in care a formulat plangere penala impotriva angajatului.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 20.04.2015 – 24.04.2015.

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative.
Legea stabileşte normele în materie de autorizare, desfăşurare a activităţii şi transparenţă ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative, care administrează şi/sau distribuie în România titluri de participare ale unor fonduri de investiţii alternative.
Fondurile de investiții alternative reprezintă organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, și care atrag capital de la cel puțin doi investitori, în vederea plasării acestuia în conformitate cu o politică de investiții definită în interesul respectivilor investitori. În România, în categoria fondurilor de investiții alternative se vor încadra societăți cunoscute, precum SIF-urile (Banat, Transilvania, etc.), SAI Muntenia Invest, și administratorul Fondului Proprietatea – Franklin Templeton.
Conform legii, administratorii de fonduri de investiții alternative trebuie să fie autorizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, și trebuie să respecte obligații precum: acționarea cu onestitate, competență, prudență diligență și echitate; acționarea în interesul fondului de investiții alternative și a investitorilor; păstrarea și utilizarea eficientă a resurselor și a procedurilor necesare pentru buna desfășurare a activității; tratarea investitiorilor în mod echitabil.
Pe lângă aceste criterii, Legea stabilește și condiții privitoare la transparență care trebuie respectate de administratorii de fonduri de investiții alternative.

Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.
Legea introduce în Statut prevederi referitoare la pensia de serviciu de care va beneficia personalul aeronautic civil navigant profesionist, și anume: piloţi, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personalul de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist, respectiv navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.
Aceste persoane vor beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare.
Această reglementare instituie practic pensii speciale pentru personalul aeronautic, și va avea ca efect creșterea atractivității carierei în domeniu.

2. Stiri juridice.

Curtea Constituțională: Angajatorul nu mai poate suspenda unilateral contractul individual de muncă în cazul în care a formulat plângere penală împotriva angajatului.
Prin Decizia pronunțată în data de 23.04.2015, Curtea a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii, înlăturând astfel o posibilitate a angajatorului de a abuza de acest text de lege, prin formularea unor plângeri penale cu singurul scop de a suspenda contractul individual de muncă.
Decizia Curții are ca efect suspendarea imediată a prevederii legale, urmând ca aceasta să fie pusă în acord cu Constituția de către Parlament.

Curtea Constituțională: Unele restricții privind fondarea unui partid politic sunt neconstituționale.
A fost publicată Decizia Curții Constituționale prin care a fost declarat neconstituțional art. 19 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, care prevedea că pentru fondarea unui partid sunt necesare semnăturile a cel puțin 25.000 de membri fondatori, domiciliați în cel puțin 18 din județele țării și municipiul București, dar nu mai puțin de 700 de oameni în fiecare județ / municipiul București.
Curtea a reținut că această limitare este prea restrictivă și contravine dreptului de asociere. Ca și efect al deciziei, legiuitorul va trebui să reducă numărul minim de membri fondatori ai unui partid, asigurându-se că ingerințele autorității statale asupra dreptului de asociere sunt minime și temeinic justificate.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp