Concedierea unui angajat ca urmare a desfiintarii postului

Angajatorul are dreptul, în baza art 65 Codul Muncii, sa concedieze un angajat, ca urmare a desfiintarii postului ocupat de către acesta. Vorbim astfel de un motiv de concediere care nu se datoreaza vreunei culpe a angajatului. Concedierea pentru desfiintarea postului poate fi individuala sau colectiva. In cele ce urmează vom analiza concedierea individuala.

Concedierea ca urmare a desfiintarii postului, în mod special dacă este una individuala, este folosită uneori de către angajatori în mod abuziv și discretionar.
Pentru ca procedura de concediere a unui angajat în baza art 65 Codul Muncii să fie valabilă, trebuie să fie indeplinite mai multe condiții, atât de forma, cât și de fond. Concedierea ca urmare a desfiintarii postului poate interveni atunci angajatorul se confrunta cu probleme economice grave, nu își mai permite sa pastreze toți angajați, este nevoit sa își restranga activitatea sau introduce anumite tehnologii care preiau total sau partial munca manuala a angajatilor. Altfel spus, desfiintarea postului trebuie sa aibă o cauza reala și serioasa.
Este necesar ca organul de conducere a societății sa emita o hotarare prin care se decide desfiintarea postului, indicandu-se totodata și motivele care justifica luarea acestei masuri.
Decizia se va comunica angajatului care ocupa postul desfiintat împreuna cu Preavizul, care nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare.
Angajatorul trebuie sa ii pună angajatului la dispoziție o lista cu posturile de munca disponibile în cadrul societatii, corespunzatoare pregatirii sale profesionale, acordandu-i-se angajatului un termen de 3-5 zile pentru a putea opta pentru unul dintre aceste posturi. Dacă în cadrul societății nu exista niciun post de munca disponibil, angajatorul trebuie sa mentioneze acest aspect și sa solicite sprijinul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Forței de Munca din respectivul judet pentru a i se găsi angajatului un alt post, la un alt angajator.
Postul, dacă concedierea este efectiva, va dispărea din organigrama angajatorului.
După ce expira termenul de preaviz, angajatorul ii va comunica angajatului Decizia de concediere. Aceasta Decizie va trebui sa cuprinda în mod obligatoriu urmatoarele mentiuni: motivele care determina concedierea; durata preavizului; lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, termenul și instanța unde poate fi contestata Decizia.
Motivarea Deciziei trebuie să fie făcută pe larg și motivele trebuie să fie indicate in mod concret pentru a se creiona o imagine suficient de detaliata a starii de fapt care justifica luarea masurii.
Decizia va putea fi contestata în termen de 30 zile de la primirea ei la Tribunalul din judetul unde angajatul concediat are domiciliul. Contestatia astfel formulata este scutita de taxa de timbru și se judeca cu celeritate.
Potrivit art. 272 Codul Muncii, sarcina probei revine angajatorului, respectiv acesta trebuie sa demonstreze ca desfintarea postului este efectiva și are o cauza reala și serioasa.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp