Suspendarea provizorie a executarii silite.

Debitorul poate obtine de urgenta in conditiile art. 719 alin. 7 Cod procedura civila suspendarea provizorie a executarii silite demarate impotriva sa, masura ce dureaza in timp pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulata odata cu cererea de contestatie la executare.

Potrivit art. 719 alin. 7 Cod procedura civila, daca exista urgenta si daca s-a plătit cauţiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare.
Vazand dispozitiile legale care reglementeaza institutia de drept procesual civil a suspendarii provizorii a executarii silite se pot retine urmatoarele conditii pentru ca instanta sa dispuna prin incheiere masura solicitata.
Sub un prim aspect, vazand dispozitiile art. 714 Cod procedura civila, instanta competenta sa judece cererea de suspendare provizorie a executarii silite este instanta de executare, determinata potrivit dispozitiilor art. 651 Cod procedura civila, fiind instanta de la sediul debitorului.
Conditia prealabila inregistrarii unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite este reprezentata de existenta pe rolul instantei a unei contestatii la executare inregistrate in conformitate cu dispozitiile art. 712 Cod procedura civila impotriva executarii silite si/sau a titlului executoriu ce sta la baza acesteia, insotita de o cerere de suspendare a executarii silite pana la solutionarea dosarului de contestatie la executare, formulata in conformitate cu dispozitiile art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.
Totodata, debitorul contestator va trebui sa achite o cautiune stabilita potrivit dispozitiilor art. 719 alin. 2, 3 sau dupa caz 4 din Codul de procedura civila. Cautiunea astfel consemnata este deductibila din cautiunea ce se va stabili pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulata in conditiile art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.
In privinta taxei judiciare de timbru aferenta cererii de suspendare provizorie a executarii silite, aceasta este in cuantum de 50 lei, stabilita in conformitate cu dispozitiile art. 10 lit. b) din OUG nr. 80/2013.
Procedura de judecata se desfasoara fara citarea partilor, in camera de consiliu si de urgenta, instanta stabilind termen chiar si de la o zi la alta, dupa circumstante. Prin urmare, creditorul nu va avea cunostinta despre aceasta procedura, spre deosebire de cererea de suspendare formulata potrivit art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.
Pentru a dispune suspendarea provizorie, instanta va trebui in primul rand sa verifice daca situatia expusa de catre debitor este de natura a fi una urgenta iar continuarea executarii silite va produce un prejudiciu imediat, care nu poate fi remediat prin solutia data asupra contestatiei la executare sau prin solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate protrivit art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.
Cu titlu de exemplu, conditia urgentei poate fi considerata indeplinita daca exista iminenta unei executari silite imobiliare, mai ales asupra locuintei debitorului, intrucat, vazand dispozitiile referitoare la executarea silita imobiliara, un adjudecatar de buna credinta nu poate fi obligat la restituirea bunului cumparat la licitatie publica, debitorul avand cel mult dreptul de a se indrepta impotriva creditorului pentru pretul incasat. De asemenea, masura popririi veniturilor dispusa cu nerespectarealimitelor prevazute de art. 729 Cod procedura civila poate reprezenta o urgenta, intrucat traiul zilnic al debitorului persoana fizica poate fi afectat. In cazul persoanei juridice, blocarea activitatii comerciale prin acte de executare silita poate reprezenta o urgenta in sensul art. 719 alin. 7.
Totodata, instanta de suspendare provizorie va trebui, fara a solutiona fondul contestatiei la executare, sa verifice in aparenta temeinicia argumentelor debitorului, respectiv sa verifice daca exista suficiente indicii ca executarea silita sau titlul executoriu ar putea fi lovite de nulitate sau exista alte cauze care impiedica efectuarea actelor contestate. Cu alte cuvinte, motivele de contestatie trebuie sa apara ca fiind unele intemeiate, nefiind unele derizorii, invocate doar pentru tergiversarea executarii silite.
Incheierea instantei prin care aceasta solutioneaza cererea de suspendare provizorie a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se admite cererea de suspendare provizorie a executarii silite se comunica din oficiu si executorului judecatoresc, care nu mai poate continua actele de executare silita deja incepute si nici nu mai poate efectua acte noi de executare silita. Masura dispusa are durata limitata, respectiv pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite, in conditii de contradictorialitate, formulata potrivit art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.
In caz de respingere, apreciem ca debitorul va fi indreptatit sa solicite din nou suspendarea provizorie a executarii silite numai in masura in care apar elemente noi de fapt sau de drept, diferite de cele deja analizate de catre instanta de executare.
Cautiunea achitata pentru solutionarea cererii de suspendare provizorie a executarii silite ramane indisponibilizata pana la solutionarea contestatie la executare si este deductibila din cautiunea finala stabilita pentru solutionarea cererii de suspendare formulata potrivit art. 719 alin. 1 Cod procedura civila.

Autor: Av. Ionela Costea


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp