Despre aplicabilitatea prevederilor art. 263 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal referitoare la stabilirea taxei pentru mijloacele de transport pentru combinaţiile de vehicule cu masa totală maximă autorizată peste 12 tone

Impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care are carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.

La sfârşitul anului 2011 Camera de Conturi a Judeţului Cluj a emis Decizia nr. 44/23.11.2011, prin care urmare a acţiunii de audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară pe anul 2010 efectuat la Municipiul Cluj Napoca, s-a constatat că vehiculele de tipul remorcilor şi semiremorcilor care circulă în combinaţii de autovehicule cu masa peste 12 tone au fost încadrate în mod eronat în categoriile de impozit prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
În concret s-a susţinut că remorcile şi semiremorcile care au masa maximă autorizată de peste 12 tone, circulă în combinaţiile de autovehicule prevăzute de Codul fiscal, respectiv autovehicule articulate sau trenuri rutiere şi sunt destinate transportului de marfă, încadrarea în vederea stabilirii impozitului la art. 263 alin. 6 din Codul fiscal ar fi greşită, întrucât aceste vehicule s-ar impozita în conformitate cu prevederile art. 263 alin. 4 sau 5 [1] după caz.
Drept urmare, în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curţii de Conturi, s-a instituit în sarcina Municipiului Cluj Napoca obligaţia de a recalcula şi de a stabili pentru ultimii 5 ani fiscali impozitul aferent remorcilor şi semiremorcilor conform prevederilor art. 263 alin 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi nu potrivit prevederilor art. 263 alin 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Nefiind de acord cu modalitatea de impozitare propusă de către Camera de Conturi a Judeţului Cluj, Municipiul Cluj Napoca a contestat Decizia nr. 44/23.11.2011, însă prin Decizia Civilă nr. 8294/18.10.2012 Curtea de Apel Cluj a stabilit cu titlu definitiv că modalitatea de impozitare dispusă de către Camera de Conturi a Judeţului Cluj prin Decizia nr. 44/23.11.2011 este în conformitate cu prevederile legale. În motivarea acestei soluţii, se arata următoarele:” (…) dispoziţiile art. 263 alin. 6 Cod fiscal se aplică doar în situaţia remorcilor, semiremorcilor sau rulotelor care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule (…). (…) în cartea de identitate a vehiculelor reţinute prin Decizia Camerei de Conturi a Judeţului Cluj se face menţiunea ca masa totală maximă autorizată este de…, menţiune care, astfel cum corect a reţinut şi instanţă de fond, confirmă faptul că acestea circulă în combinaţii de autovehicule cu masa peste 12 tone. Fiind vorba despre nişte remorci, semiremorci, rulote care fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule, este evident că nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 263 alin. 6 din Codul fiscal, astfel cum susţine recurentul, ci cele ale art. 263 alin. 5.”
Conformându-se obligaţiilor impuse de către Camera de Conturi a Judeţului Cluj având în vedere şi poziţia Curţii de Apel Cluj enunţată anterior, Municipiul Cluj Napoca a emis Decizii de impunere prin care s-a recalculat impozitul aferent mijloacelor de transport în conformitate cu dispoziţiile art. 263 alin. 4 sau 5, fapt ce a dus la un val imens de contestaţii înregistrate la Tribunalul Cluj în cursul anului 2013.
Dată fiind situaţia expusă anterior şi având în vedere şi poziţia exprimată de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale cu trimitere la poziţia Registrului Auto Roman, rezultă în opinia noastră ca remorcile şi semiremorcile nu pot fi impozitate ca şi combinaţii de autovehicule, astfel ca dispoziţiile art. 263 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal nu pot fi puse în aplicare.
Potrivit Registrului Auto Roman, cu trimitere la reglementările şi normele tehnice în transporturi, omologarea vehiculelor rutiere se face în conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, iar Directiva 2007/46/CE nu prevede omologarea combinaţiilor de vehicule.
Având în vedere prevederile Directivei 2007/46/CE şi poziţia Registrului Auto Român cu privire la omologarea combinaţiilor de autovehicule, organul cel mai în măsură să se pronunţe cu privire la modul de impozitare al remorcilor şi semiremorcilor care circulă în combinaţii de vehicule – Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale – în motivarea imposibilităţii de impozitare a combinaţiilor de autovehicule potrivit prevederilor art. 263 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a invocat prevederile pct. 107 alin. 2 din HG nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv că fiecare obiect impozabil are ca sarcină fiscală impozitul pe mijloacele de transport, potrivit datelor de identificare proprii acelui vehicul şi nu după cum acele obiecte impozabile circulă pe drumuri. Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se stabileşte pentru fiecare mijloc de transport cu tracţiune mecanică, precum şi pentru fiecare remorcă, semiremorcă şi rulotă care au carte de identitate a vehiculelor distinctă, chiar dacă acestea circulă în combinaţie.
Aşadar, dispoziţiile art. 263 alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ar urma să fie aplicate doar în acele cazuri în care potrivit cărţii de identitate a vehiculului există o omologare a unei combinaţii de vehicule, or aşa cum am arătat anterior, în prezent potrivit opiniei Registrului Auto Roman cu trimitere la Directiva 2007/46/CE nu este posibilă omologarea combinaţiilor de autovehicule. Pe cale de consecinţă, în cazul în care remorcile şi semiremorcile supuse impozitării au o carte de identitate proprie, acestea urmează a fi impozitate potrivit dispoziţiilor art. 263 alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, fiind irelevant faptul că în cartea de identitate a vehiculului se menţionează valoarea masei totale maxime autorizate.

[1] În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: (…).


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp