Excluderea asociatului din S.R.L.

Orice asociat care incalca prevederile actului constitutiv sau savarseste fapte ce aduc prejudicii societatii poate fi exclus oricand din societate. Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a oricarui asociat. Desi exclus, asociatul raspunde in continuare de pierderi si are dreptul la beneficii doar pana in ziua excluderii sale. Acesta nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani care sa reprezinte valoarea acesteiaIntreaga procedura este prevazuta de Legea societatilor comerciale- Legea nr. 31/1990, la articolele 222-225.

Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza posibilitatea excluderii din societate a asociatului indizerabil.
Masura excluderii asociatului dintr-o societate apare ca o sanctiune aplicata acestuia, si, nu in ultimul rand, ca si o solutie pentru salvarea si mentinerea societatii, in folosul celorlalti asociati.
In ceea ce priveste societatile cu raspundere limitata, excluderea se poate cere atunci cand asociatul incalca actul constitutiv sau savarseste fapte strict si limitativ prevazute de lege. Urmatoarele sunt cazurile prevazute expres la art. 222 alin. 1 din Legea 31/1990:

  • Asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat

Asociatul poate fi exclus daca intarzie sa efectueze aportul stabilit de prevederile contractului de societate.

  • Asociatul cu raspundere nelimitata in stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil

Asociatul care a fost supus procedurii insolventei sau care intre timp a devenit incapabil, dar in ceea ce priveste atributiile care ii revin in societate, poate fi exclus.

  • Asociatul cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82

Cand manifestarile unui asociat pot fi condsiderate “lipsite de loialitate” fata de societate, asociatul poate fi exclus. Sunt considerate astfel de manifestari lipsite de loialitate: amestecul fara drept in administrarea societatii; intrebuintarea, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, a capitalului, bunurilor sau creditului societatii in folosul sau; participarea, fara consimtamantul celorlalti asociati, ca asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, sau efectuarea de operatiuni in contul sau ori al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator.

  • Asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Conform practicii instantelor judecatoresti, neintelegerile grave constituie motiv intemeiat de excludere a unui asociat. “Affectio societatis” este o conditie de fond a contractului de societate astfel ca lipsa lui nu conduce automat la nulitatea societatii si, in consecinta la dizolvarea acesteia ci, mai degraba, la excluderea sau retragerea asociatului sau asociatilor in cauza. Daca societatea are posibilitatea din punct de vedere financiar de a-si realiza obiectul de societate, asociatul nemultumit se poate retrage sau poate fi exclus din societate, permitand functionarea in continuare a acesteia [1].
In ultima perioada au devenit motive de excludere a unui asociat nu doar motivele enumerate de lege. Art. 222 din lege are un caracter enuntiativ, enumerind cauzele de excludere a unui asociat, excluderea fiind vazuta ca o sanctiune iar in conditiile in care actul constitutiv nu contine o interdictie explicita, instanta poate aprecia asupra altor motive de excludere, chiar neprevazute de lege dar invocate de reclamant si cu respectarea scopului prevazut de lege [2].
Excluderea unui asociat se pronunta printr-o hotarare judecatoreasca la cererea oricarui asociat sau al societatii. Daca cererea de excludere se va face numai de catre unul dintre asociati, va trebui citata atat societatea, cat si asociatul in cauza. In cazul in care cererea de excludere se va face de catre societate, toti asociati, in afara de cel in cauza, vor trebui sa cada de acord cu privire la acest aspect, astfel ca singurul citat va fi asociatul a carui excludere se cere.
Hotararea judecatoreasca va fi depusa la Oficiul Registrului Comoertului in cel mult 15 zile de la momentul pronuntarii, pentru ca hotararea sa se publice in Monitorul Oficial.
Cel exclus din societate va pierde calitatea de asociat de la momentul pronuntarii hotararii judecatoresti. Totusi, asociatul va avea mai multe obligatii. El va raspunde de toate pierderile societatii pana la momentul excluderii. Potrivit art. 225 alin. 1 al legii, “asociatul va raspunde pentru operatiunile juridice si comerciale efectuate de societate pana in momentul pronuntarii hotararii judecatoresti”, la fel cum ramane obligat si fata de terti pentru operatiunile facute de societate. De asemenea, aociatul exclus nu va avea dreptul sa solicite lichidarea beneficiilor pana la data la care toate beneficiile nu vor fi repartizate conform prevederilor actului constitutiv.
Asociatul exclus va avea dreptul la beneficiile firmei pana in momentul excluderii din societate. Acesta, insa, nu va putea folosi nici o parte din patrimoniul social, ci doar o suma de bani in valoarea partii proportionale din acest fond [3]. Drepturile asociatului exclus, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de catre un expert desemnat de acestia. In caz de neintelegere, drepturile se stabilesc de catre tribunalul care pronunta hotararea judecatoreasca de excludere.

Autor: Av. Jenei Christa


[1] Tribunalul Prahova, sentinta nr. 11 din data de 11 ianuarie 2006
[2] Tribunalul Olt, sentinta 302 din data de 05 mai 2005, Sectia comerciala si de contencios administrativ
[3] Curtea de Apel Ploiest, decizia nr. 23 din data de 15 februarie 2007


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp