Contractul De Întreținere

Spre deosebire de vechea reglementare, in care contractul de intretinere era unul nenumit, prin intrarea in vigoare a Noului Cod civil,  Contractul de intretinere beneficiaza de o reglementare expresa.

Astfel, art. 2254 din Codul civil defineste contractul de intretinere ca fiind (1) Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată. (2) Dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.”

In acest sens, prin contractul de intretinere una dintre parti instraineaza celeilalte parti un bun sau plateste o suma de bani, pentru ca cealalta parte sa ii asigure intretinerea pe toata durata vietii, iar dupa moarte sa il inmormanteze conform datinei. De remarcat ca, intretinerea se asigura in mod personal si in natura. Asigurarea intretinerii, prin intermediul tertilor va putea avea loc doar cu acordul persoanei intretinute.Evident, intretinerea poate fi si cu titlu gratuit, respectiv se va asigura intretinere fara a primi in schimb un bun sau o suma de bani.

Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, la notarul public, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Obligatia de intretinere este indivizibila, respectiv daca sunt mai multe persoane intretinute, intretinerea trebuie sa fie asigurata fiecarei persoane in parte, pe toata durata vietii acelei persoane, nu este suficient a se asigura intretinere doar uneia dintre persoanele parte in contractul de intretinere.

Dupa cum am aratat, intretinerea trebuie asigurata in natura, respectiv debitorul obligatiei de intretinere trebuie sa se asigure persoanei intretinute toate cele necesare traiului : hrana, medicamente, imbracaminte, conditii bune de trai, incaltamine, menaj, ingrijire in cazul imbolnavirii. Totodata, exista obligatia ca, dupa moartea intretinutului acesta sa fie inmormantat conform datinelor. Toate aceste aspecte, trebuie sa fie mentionate si in cuprinsul contractului de intretinere.

Prin exceptie, intretinerea poate fi asigurata in bani, insa numai cu incuviintarea instantei de judecata.

Raportat la cazurile de incetare a contractului de intretinere, art. 2263 alin. 2 Cod civil prevede ca, atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea contractului. In acest caz,  precum şi atunci când vorbim de o  neexecutare fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea trebuie sa fie pronunţată  de catre instanţa de judecata, prin inaintarea unei actiuni in justitie. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

În cazul în care instanta de judecata va pronunta rezoluţiunea contractului de intretinere pentru unul dintre aceste motive, debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

De mentionat ca, dreptul la acţiunea în rezoluţiune se transmite moştenitorilor persoanei intretinute, astfel actiunea in rezolutiune poate fi inceputa de catre persoana intretinuta si in caz de deces a acesteia poate fi continuata de catre mostenitorii acesteia sau exista posibilitatea inaintarii unei actiuni in instanta direct de catre mostenitorii persoanei intretinute (evident dupa decesul intretinutului)

In practica, s-au obtinut solutii de admitere a unei actiuni in rezolutiunea contractului de intretinere in situatiile in care s-a dovedit ca nu s-a asigurat intretinere corespunzatoare, conform stipulatiilor contractuale, persoana intretinuta fiind neglijata de catre debitorul obligatiei de intretinere. Important aici este faptul ca, nu poate fi obtinuta rezolutiunea contractului de intretinere in situatiile in care, persoana intretinuta nu doreste sau nu lasa pe intretinut sa ii asigure intretinerea, conform stipulatiilor contractuale.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp