Drept Contencios administrativ

 

Legea nr. 554/2004 este cadrul legal in domeniul contenciosului administrativ. Practic, contenciosul adminstrativ privește activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea unui act administrativ, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Drept urmare, avocații din cadrul Budușan și Asociații asistă și reprezintă clienţi persoane fizice și/sau juridice, în ceea ce priveste relaţia acestora cu organele administrative cât şi în raport cu instituţii publice în probleme legate de emiterea actelor administrative sau activităţi de control.

Drept urmare, principalele activități desfășurate în acest domeniu vizează:

  1. analiza actelor administrative şi consultanță cu privire la oportunitatea contestării anumitor acte administrative;
  2. reprezentare şi asistare în realizarea procedurilor administrative prealabile de atacare a actelor administrative şi fiscale (plângere prealabilă şi contestaţie);
  3. reprezentare şi asistare în cadrul procedurilor contencioase în faţa instanţelor judecătoreşti competente de contencios administrativ;
  4. reprezentare şi asistare în invocarea şi soluţionarea excepţiilor de nelegalitate a actelor administrative precum şi în procesele privind suspendarea executării actelor administrative;
  5. reprezentare, asistare şi consiliere a persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţii publice;
  6. reprezentare, asistare şi consiliere în cadrul procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  7. contestarea licitaţiilor şi a altor modalităţi de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
  8. reprezentare şi consiliere în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sau a autorizaţiilor de construcţie, precum și contestarea acestora;
Scrieți-ne pe WhatsApp