Dreptul Mediului

În domeniul dreptului mediului Budușan și Asociații oferă consultanță în ceea ce privește protecția juridică a solului și subsolului, protecția juridică a apei, pădurilor, faunei terestre și acvatice, protecția florei și cu privire la ariile protejate: rezervaţiile naturale, parcurile naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii, spații verzi.
De asemenea, oferim consultanță în materia reglementărilor naționale și europene privind poluarea atmosferică, inclusiv privitor la plafoanele naționale de emisie (PNE) pentru poluanții atmosferici, norme privind incinerarea deșeurilor și compușii organici volatili (COV), valorile limită de emisie pentru vehiculele grele, instalațiile mari de ardere și prevenirea și controlul integrat al poluării.

Activităţi comerciale cu organisme modificate genetic, regimul juridic al ȋngrăşămintelor chimice şi produselor de protecţie a plantelor, obligaţiile operatorilor în domeniul valorificării şi eliminării deşeurilor, managementul de siguranţă a deşeurilor radioactive şi combustibilului nuclearizat sunt alte direcții în care Budușan și Asociații oferă consiliere clienților săi.

Pe lângă acestea, avocații noștrii oferă asistență în relația cu instituțiile publice competente în implementarea politicilor si legislației din domeniul protecției mediului, precum Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului și agențiile aflate în subordinea acestora în vederea obținerii avizului de mediu, acordului de mediu, autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu.

Totodată, asigurăm reprezentare în instanță în acțiuni având ca obiect răspunderea civilă delictuală pentru prejudiciul ecologic și răspunderea contravențională ecologică.

Scrieți-ne pe WhatsApp