Drept imobiliar, cadastru & urbanism

În domeniul dreptului imobiliar, Budușan și Asociații oferă clienților săi o gamă extinsă de servicii de consultanță în ceea ce privește realizarea proiectelor imobiliare, precum verificarea situației juridice a terenurilor și construcțiilor prin realizarea unor studii de due-dilligence; asistarea pe parcursul negocierilor cu proprietarii și cu instituțiile bancare în vederea asigurării finanțării; încheierea de acorduri, promisiuni sau contracte de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor, (inclusiv concesiune, închiriere, superficie, servituți, uzufruct, uz etc.).

Pe parcursul activității sale, societatea noastră a asistat mai mulți dezvoltatori imobiliari în preluarea de proiecte imobiliare parțial executate de la societăți aflate în insolvență sau în procedura de executare silită, oferind asistență juridică pe tot parcursului procesului de implementare al proiectului și vânzarea imobilelor către terți.

Pe lângă acestea, Budușan și Asociații oferă servicii juridice și în materie de carte funciară, constând în asistență privind întabularea sau înscrierea provizorie a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, notarea unor drepturi, fapte sau alte raporturi juridice, radierea diverselor înscrieri din cartea funciară, cereri de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul cărților funciare, cereri de reexaminare împotriva încheierilor de carte funciară și alte operațiuni de cadastru.

De asemenea, societatea noastră asigură reprezentare în instanță în ceea ce privește plângerile de carte funciară, acțiuni în rectificarea cărților funciare și acțiuni în prestație tabulară, acțiuni în revendicare imobiliară, constituirea unor drepturi reale, grănițuiri, exproprieri, evacuări, acțiuni pentru dobândirea unor drepturi ca efect al uzucapiunii sau accesiunii imobiliare, desființarea unor construcții și lucrări etc.

Scrieți-ne pe WhatsApp