Achiziții publice

În contextul existenței unei piețe impânzite de autorități contractante, cu nevoi diverse, numeroase și permanente, dispuse să cheltuiască sume considerabile de bani din resurse autohtone sau din fonduri europene, domeniul achizițiilor publice a cunoscut, în ultmiul timp, un trend ascendent.

În plus, încheierea unui contract de achiziție publică sau a unui parteneriat public-privat poate fi un pas important în dezvoltarea și promovarea unei afaceri și poate asigura veniturile unei societăți pentru o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, este necesar să fie urmate niște proceduri stricte în vederea obținerii și derulării unor contracte de achiziție publică, ceea ce multe societăți preferă să evite. Cei care o fac însă, deseori apelează la sprijin și consiliere de specialitate.

Prin Departamentul creat special în acest sens, avocații sunt alături de clienții noștri, oferindu-le consultanța necesară în vederea pregătirii ofertei, participării la procedura de selecție și, ulterior, pe toată durata derulării contractului de achiziție publică, indiferent dacă acesta are ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

Astfel, oferim consultanță juridică cu privire la negocierea, încheierea și executarea contractelor de achiziție publice, precum și consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației achizițiilor publice.

Munca noastră începe cu mult înainte de momentul derulării unui contract de achiziție publică. Primul pas îl constituie, de cele mai multe ori,  identificarea unor oportunități de afaceri pentru clienții noștri, în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Odată luată decizia de a participa la o procedură de achiziție publică, formulăm solicitări de clarificări dacă este cazul, pentru a ne asigura că deținem toate informațiile corecte și complete.

Colaborăm cu experți în vedea întocmirii ofertelor de participare, inclusiv în cazul ofertelor tehnice și financiare, în așa fel încât să punem în valoare capacitatea, experiența și profesionalismul clienților noștri. Alterori, doar verificăm ofertele deja întocmite de către clienți, pentru a ne asigura că sunt în conformitate cu dispozițiile legale și furnizăm răspunsuri la solicitările de clarificări venite din partea autorităților contractante.

Derularea unui contract de achiziție publică nu este nici ea lipsită de probleme, astfel încât îi consiliem pe clienți pe toată durata contractului și la semnarea unor acte adiționale.

Totodată îi sprjinim și în situațiile în care oferta lor nu este declarată câștigătoare, oferind consultanță și reprezentare în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești cu privire la eventualele contestații și plângeri.  Știm cât de scurte și de stricte sunt termenele prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice, indiferent că vorbim de notificarea prealabilă sau de contestații, atât în procedura contencioasă, cât și în cea necontencioasă, și de aceea suntem mereu la dispoziția clienților noștri, asigurându-ne că toate aceste termene sunt respectate.

Nu în ultimul rând, redactăm și susținem acțiuni în vederea contestării nualității contractelor de achiziție publică încheiate cu nerespectarea normelor legale sau în vederea obținerii de daune.

Scrieți-ne pe WhatsApp