Drepturi de proprietate intelectuală

În întâmpinarea nevoilor clienților noștri, avocații din cadrul Societății civile de avocați Budușan și Asociații oferă asistență și consultanță completă în materie de proprietatea intelectuală, privită sub cele două componente ale sale, atât în ceea ce privește drepturile de proprietate industrială, pe de o parte, cât și drepturile de autor și drepturile conexe, pe de altă parte.

Scopul principal al activității noastre este de a preveni eventualele încălcări și nerecunoașteri ale drepturilor de proprietate intelectuală pe care legea le garantează  oricărei opere de creație intelectuală. În acest sens asistăm clienții noștri în înregistrarea cererilor în domeniul drepturilor de proprietate industrială: atât în ceea ce privește brevetele de invenție, mărcile și indicațiile geografice precum și protecția desenelor și modelelor industriale, atât în fața organismelor naționale – Oficiul de Stat pentru invenții și mărci – OSIM, cât și în fata instituțiilor internaționale – Oficiul Internaţional al Proprietăţii Intelectuale – WIPO sau comunitare – Oficiul de Armonizare al Pieţei Interne al Comunităţii Europene – OHIM.

Avocații din cadrul societății vor asigura apărarea intereselor clienților noștri pe întreaga procedură de înregistrare și examinare a cererilor, atât în procedura necontencioasă desfășurată în fața organismelor de specialitate cât și în litigiile desfășurate în fața instanțelor de judecată, până la obținerea și eliberarea titlurilor de protecție care conferă și protejează drepturile de proprietate intelectuală asupra creațiilor.

Totodată, o parte importantă din activitatea noastră vizează apărarea și recunoașterea drepturilor de autor și drepturi conexe, astfel cum acestea sunt garantate de lege și în conformitate cu directivele stabilite de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

În acest sens avocații noștri oferă consultanță de specialitate atât în ceea ce privește protecția drepturilor morale, componentă indispensabilă și inalienabilă a dreptului de autor, cât și stabilirea împreună cu clienții noștri a măsurilor eficiente pentru  utilizarea și exploatarea drepturilor patrimoniale și asistarea acestora la încheierea și verificarea actelor juridice necesare: contracte de reproducere, difuzare sau comunicare a operei, contracte de cesiune a drepturilor de autor.

În conformitate cu dispozițiile legale, orice încălcare a drepturilor  de proprietate intelectuală atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală a celui ce se face vinovat de nerespectarea drepturilor recunoscute de lege.

Avocații noștri asigură apărarea intereselor clienților noștri în toată gama de procese, atât de natură civilă cât și penală sau contravențională. Ne asigurăm de faptul că repararea intereselor clienților noști este integrală, prin demararea tuturor acțiunilor prevăzute în materie, atât a măsurilor asiguratorii pentru prevenirea producerii unor pagube iminente și pentru asigurarea reparării acestora cât și a măsurilor de drept comun pentru recunoașterea drepturilor, constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciului prin acordarea de daune materiale și morale.

În contextul dezvoltării economice și a progresului social, unde activitatea de inovare și cercetare ocupă un loc însemnat, protecția drepturilor de autor este de o mare importanță, sens în care vă asigurăm că puteți găsi în echipa noastră un partener de încredere pentru o asistare completă și eficientă pe întreg procesul legal de protejare și recunoaștere, prin intermediul drepturilor de proprietate intelectuală, a ideilor dvs. înainte ca acestea să fie făcute publice.

Scrieți-ne pe WhatsApp