Drept fiscal și litigii fiscale

Cunoașterea legislației fiscale și aplicarea acesteia în mod corect și eficient în cadrul activității comerciale va aduce întotdeauna avantaje economice. În acest scop, oferim clienților asistență și consultanță generală în materie de legislație fiscală, oferind opinii de specialitate asupra tuturor problemelor relevante în activitatea unei întreprinderi.

Pe de altă parte, relația cu organele fiscale poate să fie o sursă constantă de incertitudine, riscuri și dificultăți neprevăzute. Din acest motiv, ne asistăm și reprezentăm clienții în relația extrajudiciară cu organele fiscale și în cadrul procedurilor de control, pentru a asigura desfășurarea acestora cu respectarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea clientului, și pentru a proteja interesele legitime ale acestuia.

De asemenea, oferim asistență și reprezentare în procedurile de contestare a actelor administrativ-fiscale (rapoarte de inspecție fiscală, decizii de impunere, somații și titluri executorii) în fața organelor fiscale și în fața instanțelor de judecată,  în procedurile de contestare a măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) instituite de organele fiscale, și în vederea recuperării sumelor încasate cu nerespectarea legii de către organele fiscale.

Scrieți-ne pe WhatsApp