Dreptul muncii

Dreptul muncii nu doar că este extrem de formalist, dar prezintă și un specific deloc de neglijat: sarcina probei este la angajator, ceea ce înseamnă că acesta este responsabil să demonstreze că deciziile pe care le ia cu privire la angajați sunt corecte, justificate și legale.

Tocmai de aceea, avocații noștri pun un mare accent pe consultanța de prevenție, ceea ce înseamnă că îi consiliază pe angajatori cu privire la deciziile luate și actele emise înainte ca acestea să devină oficiale.

În plus, considerăm că este necesar să cunoaștem cu adevarat clientul căruia îi oferim consultanță, asistare și reprezentare, precum și specificul activității sale, pentru că doar așa putem să răspundem nevoilor sale concrete.

Chiar dacă un Contract colectiv de muncă sau un Regulament de ordine interioară cuprinde, în mare parte, clauze asemănătoare, există diferențe esențiale referitoare la politica de personal, clauzele de confidențialitate, evaluările profesionale sau abaterile disciplinare. Aceste elemente specifice sunt avute în vedere în ipoteza unui conflict de muncă și pot duce la câștigarea sau pierderea unui proces.

Ținând cont de cele de mai sus, avocații noștri oferă consultanță angajatorilor cu privire la redactarea, revizuirea, încheierea și înregistrarea Contractelor colective de muncă și a actelor adiționale la acestea, redactarea și modificarea Regulamentelor de ordine interioară, a Politicilor de personal, a actelor adiționale la Contractele individuale de muncă cuprinzând clauze specifice. În plus, la solicitarea angajaților, ne întâlnim cu angajații acestora,  pentru a le explica conținutul acestor acte, semnificația unor termeni și clauze sau consecințele unor acțiuni.

În ceea ce privește deciziile luate de către angajatori, ne asigurăm că acestea respectă condițiile de fond și de formă, termenele legale și restul obligațiilor care le revin acestora.

În situația în care angajatorul este nevoit să facă reduceri de personal ca urmare a reducerii activității sau a retehnologizării, îl asistăm pe durata întregii proceduri, indiferent dacă vorbim de concedieri individuale sau colective.

În fața instanței de judecată îl reprezentăm pe angajator în ipoteza în care salariații contestă actele emise de către acesta, pentru a-i apăra interesele.

Producerea de pagube de către un angajat în patrimoniul unui angajator, intenționat sau din neglijență este un comportament ce va atrage raspundere angajatului. Ne asigurăm că, pe lângă răspundere angajatului, disciplinară și, eventual penală, angajatorul își recuperează integral și prejudiciul cauzat, sens în care redactăm în numele acestuia plângeri penale cu constituiri de parte civilă, acțiuni în raspunedere patrimonială sau încercăm soluționarea problemei pe cale amiabilă, prin semnarea de către angajat a unui angajament de plată.

În condițiile în care tot mai mulți angajatori detașează angajați în Uniunea Europeană, venim în întâmpinarea lor și facem toate demersurile necesare pentru întocmirea și depunerea dosarelor în vederea emiterii documentului portabil A1 de către Casa Națională de Pensii Publice din București sau a prelungirii acestora.

Acoperind toate aspectele privitoare la dreptul muncii, ne dedicăm cu același interes tuturor angajatorilor, indiferent de domeniul de activitate sau de numărul de angajați, sens în care arătăm că am oferit, de-a lungul timpului consultanță și reprezentare societăților din domeniul informatic, manufactură, turism, medical, comerț engross și cu amănuntul, contabilitate, outsourcing, construcții si transport.

Scrieți-ne pe WhatsApp