Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite pe teritoriul României a unei S


Unul dintre avantajele ce este scos frecvent în evidență de către instituțiile de arbitraj internațional pentru a te convinge să alegi această procedură alternativă este termenul de soluționare a lit […]


Citește mai mult →

Introducerea în contractul individual de muncă a unei clauze prin care se stabilește, anticipat


La data de 20 mai 2019, Înaltă Curte de Casatie și Justiție a pronunțat Decizia nr. 19 prin care a stabilit următoarele: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 […]


Citește mai mult →

Încetarea de drept a măsurii arestării preventive în lipsă


Arestarea preventivă a unei persoane se dispune prin încheiere motivată, de către judecătorul de drepturi și libertăți, dacă acesta apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Ares […]


Citește mai mult →

Mandatul European de Arestare


Definiția mandatului european de arestare se regăsește la art. 1 din Decizia – cadrul a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, fiind o decizie judiciară emisă de un stat membru în vederea arestări […]


Citește mai mult →

Termenul rezonabil al procesului penal


Prin prezenta lucrare ne propunem să tratăm principiul dreptului la un proces echitabil, prin coordonata acestuia de termen rezonabil al procesului penal. Durata de timp în care realizează procedurile judic […]


Citește mai mult →

Cerere de plată a despăgubirilor în procedura restituirii cauțiunii. Inadmisibilitatea unei cer


Există posibilitatea de a cere plata despăgubirilor din cauțiune în cererea principală sau trebuie introdusă o cerere distinctă? Ce efecte are formularea unei astfel de cereri în dosarul în care s-a de […]


Citește mai mult →

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ÎN ROMÂNIA


1. Există în legislaţia românească noţiunea de autoritate părintească? Prin noul Cod civil, aplicabil din anul 2011, a fost introdusă noţiunea de autoritate părintească. 2. Care este definiţia noţ […]


Citește mai mult →

Ordinul european de anchetă


Ordinul european de anchetă a fost reglementat prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014. În legislația națională a fost transpus prin Legea nr. 236/2017 care […]


Citește mai mult →

Asistarea martorilor la declarațiile date în fața organelor judiciare


Prin articolul de față ne propunem să analizăm problema asistării martorilor de către avocați aleși cu ocazia declarațiilor pe care aceștia le dau în fața organelor judiciare. Problema este de actua […]


Citește mai mult →

Mijloace pentru facilitarea recuperării creanţelor – procedura pentru emiterea unei ordonan


Începând cu data de 18 ianuarie 2017 la nivel european se va aplica Regulamentul UE nr. 655/2014, care instituie o procedură ce permite creditorului să obţină o măsură asigurătorie sub forma unei indis […]


Citește mai mult →

Suplinirea acordului unuia dintre părinți pe cale judecatoreasca


Toate deciziile importante din viața unui copil se iau, potrivit legislatiei romane, de către ambii părinți, deoarece, în marea majoritate a cazurilor, ambii exercita autoritatea parinteasca. Intra în ace […]


Citește mai mult →

Procedura de filtrare a recursurilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Obligativit


În cazul judecării unui recurs de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se pune problema dacă, în temeiul art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă, se poate proceda la judecarea r […]


Citește mai mult →