Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Paşii privind schimbarea membrilor unei asociaţii


Procedura privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor este prevăzută de O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Membrii unei asociaţii precum şi datele lor de identificare: numele s […]


Citește mai mult →

Modalitãţile prin care se poate divorţa în România


Noul Cod civil reglementeazã în Capitolul VII „Desfacerea cãsãtoriei” al Titlului II „Cãsãtoria” din Cartea a doua „Despre familie” instituţia divorţului. Capitolul este structurat în douã […]


Citește mai mult →

Regimul juridic al clauzei penale în România


Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpa […]


Citește mai mult →

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE. SITUAȚIA REFUZULUI UNUIA DINTRE PĂRINȚI.


În prezent, Codul Civil prevede ca regulă exercitarea în comun a autorității părinteşti asupra copilului minor de către ambii părinți ulterior desfacerii căsătoriei prin divorț, iar cu titlu de exc […]


Citește mai mult →

RETRAGEREA UNUI ASOCIAT DIN SOCIETATEA CU RǍSPUNDERE LIMITATǍ


Cazurile în care un asociat se poate retrage dintr-un S.R.L. sunt reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1991 cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de retragere a asociatului se defăş […]


Citește mai mult →

Clauza de neconcurență în contractul individual de muncă


Clauza de neconcurență nu reprezintă una din clauzele esențiale ale contractului individual de muncă, însă se încadrează în sfera clauzelor specifice ale acestui tip de contract și este supusă, în […]


Citește mai mult →

Drepturile minorităților sexuale în România


Prin minorități sexuale înțelegem acele persoane a căror indentitate sexuală, orientare sau practică sexuală diferă de restul majorității sociale. Prin acest articol încercăm să răspundem celor m […]


Citește mai mult →

Opinie referitoare la aplicabilitatea considerentelor Deciziei Curții Constituționale nr. 623/201


Prin Decizia nr. 623/2016, punctul 2 din dispozitiv, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 raportat la art. 3 teza a doua, art. 7 și art. 8 […]


Citește mai mult →

Obligația de întreținere între foștii soți


De regulă, obligația de întreținere este cunoscută și percepută ca o obligație a părinților față de copii, sau a copiilor față de părinții în vârstă. De asemenea, obligația de întreținere […]


Citește mai mult →

Competenta instantelor din Romania în procesele de divorț. Posibilitatea partilor de a alege inst


Potrivit art. 915 Codului de procedura civila, cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cea din urmă locuinţă comună a soţilor. Dacă soţii nu au avut locu […]


Citește mai mult →

Acțiunea în anulare a hotărârii adunării generale a acționarilor


Alineatele (2)-(9) ale art. 132 din Legea societăților comerciale reglementează condiţiile şi procedura care trebuie urmate pentru anularea unor hotărâri AGA care sunt contrare legii şi/sau actului cons […]


Citește mai mult →

Competenta instantelor din Romania în cauzele cu minori


Potrivit Codului de procedura civila, în cauzele referitoare la minori, instanta competenta este cea în crcumscriptia careia își are domiciliul sau resedinta minorul. Domiciliul sau resedinta sunt o stare d […]


Citește mai mult →