Articole și publicații juridice din România – Budușan și Asociații

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Termenul rezonabil al procesului penal


Prin prezenta lucrare ne propunem să tratăm principiul dreptului la un proces echitabil, prin coordonata acestuia de termen rezonabil al procesului penal. Durata de timp în care realizează procedurile judiciare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Cerere de plată a despăgubirilor în procedura restituirii cauțiunii. Inadmisibilitatea unei cereri


Există posibilitatea de a cere plata despăgubirilor din cauțiune în cererea principală sau trebuie introdusă o cerere distinctă? Ce efecte are formularea unei astfel de cereri în dosarul în care s-a depus cauți […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ÎN ROMÂNIA


1. Există în legislaţia românească noţiunea de autoritate părintească? Prin noul Cod civil, aplicabil din anul 2011, a fost introdusă noţiunea de autoritate părintească. 2. Care este definiţia noţiunii de autor […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Adrian Miloș

Ordinul european de anchetă


Ordinul european de anchetă a fost reglementat prin Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014. În legislația națională a fost transpus prin Legea nr. 236/2017 care comple […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Dan Cristian Moș

Asistarea martorilor la declarațiile date în fața organelor judiciare


Prin articolul de față ne propunem să analizăm problema asistării martorilor de către avocați aleși cu ocazia declarațiilor pe care aceștia le dau în fața organelor judiciare. Problema este de actualitate și cu […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Mijloace pentru facilitarea recuperării creanţelor – procedura pentru emiterea unei ordonanţe


Începând cu data de 18 ianuarie 2017 la nivel european se va aplica Regulamentul UE nr. 655/2014, care instituie o procedură ce permite creditorului să obţină o măsură asigurătorie sub forma unei indisponibiliz […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Suplinirea acordului unuia dintre părinți pe cale judecatoreasca


Toate deciziile importante din viața unui copil se iau, potrivit legislatiei romane, de către ambii părinți, deoarece, în marea majoritate a cazurilor, ambii exercita autoritatea parinteasca. Intra în aceasta c […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Procedura de filtrare a recursurilor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Obligativitatea


În cazul judecării unui recurs de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, se pune problema dacă, în temeiul art. 493 alin. (6) din Codul de procedură civilă, se poate proceda la judecarea recursului fo […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DREPTUL DE STERGERE sau DREPTUL DE A FI UITAT


Legislaţia românească, respectiv Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date va fi înlocuită cu noul Regulament al UE p […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

DREPTURILE PERSOANEI ALE CAREI DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE


La data de 25 mai 2018 va intra în vigoare noul Regulament al UE privind protecţia datelor personale (2016/679), cu aplicare directă în toate statele UE, deci şi în România. În cuprinsul acestui Regulament sunt […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Marian Bota

Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice în România. Procedura de recun


Formarea iniţială şi continuă pentru exercitarea profesiei didactice se desfăşoară în România în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a OUG nr. 49/2014 şi a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Diana Flavia Barbur

Contributia părinților la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profes


Potrivit Codului civil, părinții, indiferent ca sunt sau nu căsătoriți, trebuie sa contribuie la cheltuielile privind creșterea, educarea, invatatura și pregatirea profesională a minorilor. Dacă exista neintele […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Iulia Szombati

Paşii privind schimbarea membrilor unei asociaţii


Procedura privind constituirea şi funcţionarea asociaţiilor este prevăzută de O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Membrii unei asociaţii precum şi datele lor de identificare: numele sau denumir […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Modalităţile prin care se poate divorţa în România


Noul Cod civil reglementeazã în Capitolul VII „Desfacerea cãsãtoriei” al Titlului II „Cãsãtoria” din Cartea a doua „Despre familie” instituţia divorţului. Capitolul este structurat în douã secţiuni referitoare […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

Regimul juridic al clauzei penale în România


Clauza penală, reglementată de dispoziţiile art. 1538 alin. 1 din Codul civil, reprezintă o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciile ce ar rezulta din neexecutarea culpabilă a o […] Citește mai mult →

Avocat Cluj-Napoca Teodora Rusu

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI ÎN STRĂINĂTATE. SITUAȚIA REFUZULUI UNUIA DINTRE PĂRINȚI.


În prezent, Codul Civil prevede ca regulă exercitarea în comun a autorității părinteşti asupra copilului minor de către ambii părinți ulterior desfacerii căsătoriei prin divorț, iar cu titlu de excepție, în caz […] Citește mai mult →