Drept civil

Dreptul civil reprezintă baza oricărui act sau fapt juridic, reglementând în cele mai mici nuanțe dreptul de proprietate, fundamentul oricărei dispute juridice. Majoritatea ramurilor de drept, începând cu dreptul comercial și până chiar și dreptul familiei au la bază principiile reglementate în dreptul civil, astfel încât toți avocații noștri sunt foarte bine pregătiți în acest domeniu, fără de care este imposibilă practicarea avocaturii.

Principalele activități din acestă ramură de drept:

Litigii:

  • procese privitoare la recuperarea daunelor produse
  • reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, grănițuiri, desființare lucrări, partaj-ieșire din indiviziune)
  • succesiuni
  • operațiuni de întabulare a drepturilor reale și alte operațiuni de cadastru
  • procese având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligațiilor asumate de către o terță parte

Consultanța:

  • încheierea actelor de vânzare, de cumpărare sau de schimb, sau a oricăror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau clădirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficie, servituți, uzufruct s.a.m.d.)
  • verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliară
  • asistență în derularea de proiecte imobiliare
  • orice alte activități de consultanță juridică în materie imobiliară
Scrieți-ne pe WhatsApp