Roxana Baș

Avocat colaborator

„Success is simple. Do what’s right, the right way, at the right time.”

Roxana Baș Roxana Baș este absolventă a Facultatăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Promoția 2015. În anul 2016 a absolvit cursurile de masterat ale aceleiași Facultăți, cu specializarea “Instituții de drept privat”.

Este avocat consultant şi pledant cu specializare în domeniul dreptului civil, comercial şi administrativ.

În materia dreptului civil oferă servicii atât de consultanţă cât şi de reprezentare în litigiile care decurg din încheierea şi executarea contractelor, precum şi în litigiile ce au ca obiect răspunderea civilă delictuală şi apărarea dreptului de proprietate. De asemenea asistă clienţii în procedurile ce privesc negocierea şi încheierea contractelor, oferind totodată şi servicii de redactare a acestora.

În materia dreptului familiei asistă şi reprezintă clienţii în acţiunile de divorţ, precum şi în acţiunile care au ca obiect stabilirea domiciliului minorilor, exercitarea autorităţii părinteşti şi stabilirea programului de vizită a minorilor.

În materia dreptului administrativ se ocupă de revocarea, anularea și suspendarea actelor administrative.

În materia dreptului comercial este specializată în recuperarea debitelor, executare silită, constituirea, înfiinţarea societăţilor comerciale, precum şi orice modificări care apar pe parcursul derulării activităţii unei societăţi, cum sunt: deschiderea/închiderea punctelor de lucru, schimbarea sediului social, modificarea actelor constitutive.

Contact

+4 0743601543

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

– Drept civil

– Drept comercial

– Drept administrativ