Info juridic

Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României

HG nr. 565/2013 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 si 2 la HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă“. ... → Data adaugarii:

OG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. ... → Data adaugarii:

LEGEA nr. 238/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe ... → Data adaugarii:

LEGE nr. 221/2013 privind aprobarea OUG nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative ... → Data adaugarii:

Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale. ... → Data adaugarii:

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate ... → Data adaugarii:

Legea nr. 193/2013 privind aprobarea OUG nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici ... → Data adaugarii:

H. G. nr. 362/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 ... → Data adaugarii:

Ordinul ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelul ANAF nr. 700/2012 pentru aprobarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. ... → Data adaugarii:

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale ... → Data adaugarii:

HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii ... → Data adaugarii:

Proiect Educational Online sprijinit de SCA Budusan & Asociatii ... → Data adaugarii:

H.G. nr. 186/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin H.G. nr. 96/2011. ... → Data adaugarii:

Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. ... → Data adaugarii:

Legea nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare ... → Data adaugarii:

Ordinul nr. 450/2013 al preşedintelul ANAF privind aprobarea instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală ... → Data adaugarii:

Scrieți-ne pe WhatsApp