Societate de avocați – Cluj-Napoca

Despre noi

Situată în Cluj-Napoca, Societatea Civilă de Avocaţi Buduşan şi Asociaţii există din dorinţa de a oferi clienţilor săi – în majoritate din mediul de afaceri – experienţa unei echipe hotărâte, să ofere soluţii clare şi inteligente la situaţiile juridice pe care le întâlnesc în activitatea lor.

Indiferent de titulatura ce ni se acordă (avocat sau lawyer) folosindu-ne de limbajul juridic internaţional, cabinetul nostru de avocatură urmărește întotdeauna un scop ce are acelaşi sens în toate limbile: SUCCES, al clienţilor noştri şi de ce nu şi al nostru, atât în procese cât şi în faza nelitigioasă.

Ne onorează faptul că pentru mulţi dintre clienţii noştri, societatea noastră de avocatură, este un partener, o parte indisolubilă a propriei afaceri, astfel încât ne asumăm cu seriozitate responsabilitatea impusă de încrederea acordată.

Societatea de avocatură Budușan si Asociații este singura membră a Retelei Europene de Avocati – TEN din țară, rețea care cuprinde cabinete, birouri de avocatură din 13 țări europene, printre care Spania, Franța, Germania si Suedia.

Servicii – activități

Articole - Știri

ETAPELE ȘI ACTELE NECESARE ÎN CAZUL DIZOLVĂRII VOLUNTARE A UNEI SOCIETĂȚI PE ACȚIUNI În situația dizolvării voluntare a unei societăți pe acțiuni, etapele și actele necesare înregistrării operațiunii la Oficiul Registrului Co […]
Adăugat la:

Taxa de timbru pentru acțiunile civile ce decurg din dosare penale Prin articolul de față vom supune analizei timbrarea acțiunilor civile pentru despăgubirile civile ce decurg dintr-o cauză penală, fiind formula […]
Adăugat la:

Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Dreptul la libertatea de exprimare garantat de art.10 din CEDO Ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt integritatea fizică sau psihică, demnitatea, reputația și intimitatea vieții private se d […]
Adăugat la: