Codul muncii ar putea fi modificat

 

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 08.09. 2014 – 12.09.2014

Ordinul nr. 1550/2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014.

Conform actului normativ sunt beneficiari ai primei de casare proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul operator economic fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţiei profesionale care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România.

Pentru a putea beneficia de prima de casare, actul normativ prevede următoarele condiții ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ:

– obţinerea aprobarii din partea Autorităţii a dosarului de acceptare;

– înscrierea la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehiculul nou, obţinând nota de înscriere;

– predarea autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

– radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculul uzat şi obținerea certificatului de radiere;

– prezentarea la producătorul validat a dovezii distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

– achiziţionarea autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Ordinul nr. 2781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.

Conform actului normativ, regimul juridic al semnăturii electronice extinse în astfel de cazuri este cel prevăzut de Legea nr 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează într-o fază pilot, doar pentru declarațiile sumare de intrare ce se vor depune în aplicația ICS-RO.

Utilizarea semnăturii electronice este facultativă pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După expirarea acestui termen utilizarea semnăturii electronice extinse devine obligatorie.

2. Stiri Generale

Codul muncii ar putea fi modificat.

BNS a strâns semnături pentru un proiect de modificare a Codului muncii. Modificările propuse de inițiatori se referă la reducerea perioadei de probă în cazul muncitorilor necalificați, mărirea perioadei maxime pentru care se pot încheia contracte pe durată determinată la 5 ani, abrogarea dispoziției care permite angajatorului să poată dispune suspendarea contractului individual de muncă în cazul reducerii temporare a activității, dar și reglementarea caluzei de obiectiv de performanță, în sensul că aceasta nu va mai putea sta la baza unui motiv de concediere. Alte propuneri se referă la jurisdicția muncii, respectiv la distincția între conflictele de drepturi și conflictele de interese, dar și a obligației de a încerca soluționarea conflictului de drepturi prin împăcarea părților.

Contribuabilii vor putea solicita informații de natură fiscală printr-un SMS.

Contribuabilii interesați să obțină informații despre un anumit agent economic vor putea trimite un SMS la numarul 1300 indicând codul fiscal al societății respective și vor primi un răspuns conținând următoarele informații:

– codul de identificare fiscală;

– denumirea agentului economic;

– înregistrat/neînregistrat în scopuri de TVA;

– starea de inactivitate fiscală a agentului economic;

– aplicarea sistemului de TVA la încasare;

– cod de siguranță stabilit de A.N.A.F.

Costul obținerii acestori informații va fi stabilit și perceput de către operatorii de telefonie mobile și nu de către A.N.A.F.


Publicat la: