Termene mai scurte la inscrierea in evidentele de cadastru și carte funciara

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 25.08.2014 – 31.08.2014

OG nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
Art. 1 din O.G. nr. 17/2014 modifică art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază teritorială domiciliază contravenientul are obligația de a sesiza instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată. Amintim că, în vechea reglementare, organul din care face parte agentul constatator era cel care avea această obligație de sesizare a instanței.
În ceea ce privește procesele şi cererile privind înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestui act normativ, acestea se soluţionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare la data când acestea au fost pornite.

OG nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi în agricultură
O.G. nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din OUG nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură are meritul de a simplifica condiţiile de acordare a sprijinului financiar în agricultură, sub aspectul condițiilor generale de îndeplinit de către solicitant. Astfel, pentru a beneficia de acordarea de plăţi în cadrul schemelor de plată unică pe suprafaţă, solicitanţii trebuie să prezinte documentele care fac dovada utilizării legale a terenului pentru care s-a depus cererea, eliminându-se dispoziţiile care stipulau ca aceştia să poată face dovada atât a dreptului de folosință, cât și a faptului că utilizează terenul obiect al cererii.

2. Știri generale

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a anunțat că, începând cu 1 septembrie 2014, se reduc termenele pentru serviciile furnizate de agenție și de unitățile subordonate
A.N.C.P.I. a anunțat printr-un comunicat de presă că, potrivit Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară care se aplică cu începere de la 1 septembrie anul curent, o serie de servicii furnizate de această instituție se vor presta într-un termen mai scurt.
Totodată, potrivit Regulamentului, se adoptă un program unic la nivel naţional pentru înregistrarea cererilor şi eliberarea documentelor. Astfel, solicitările având ca obiect servicii de cadastru şi/sau publicitate imobiliară vor putea fi depuse zilnic între orele 8.30 – 14.00, în timp ce eliberarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară se va efectua zilnic în intervalul orar 11.00 -16.00.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor lansează în dezbatere publică un proiect de lege potrivit căruia litigiile dintre consumatori și profesioniști ar putea fi soluționate online
A.N.P.C. a lansat, la data de 27 august 2014, proiectul de Lege privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și profesioniști. Actul normativ ar avea menirea de a transpune în legislația națională Directiva nr. 2013/11/UE.
Proiectul prevede, printre altele, și instituirea unei platforme online care să le ofere consumatorilor și profesioniștilor posibilitatea de a soluționa pe cale extrajudiciară litigiile ivite între aceștia. Această procedură extrajudiciară de soluționare a litigiilor naționale și transfrontaliere se va putea aplica în cazul obligațiilor izvorâte din contracte de vânzare și de prestări servicii încheiate între profesioniști stabiliți pe teritoriul U.E. și consumatori rezidenți în Uniune. Litigiile care vor intra sub incidența proiectului de lege ar putea fi prezentate unei entități de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) care îndeplinește cerințele prevăzute de proiect.
În cazul în care, în conformitate cu normele sale procedurale, o entitate SAL nu va putea analiza o reclamație care i-a fost înaintată, entitatea SAL respectivă va prezenta ambelor părți o explicație privind motivele neanalizării litigiului în termen de trei săptămâni de la primirea dosarului de reclamație. În acest caz, o altă entitate SAL poate decide dacă va primi sau nu reclamația consumatorului.
În ceea ce îi privește pe consumatori, aceștia ar putea avea posibilitatea de a se retrage din procedură în orice moment dacă nu sunt satisfăcuți de funcționarea sau de modul de desfășurare a procedurii.


Publicat la: