Procedura privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 18.08.2014 – 22.08.2014

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit
Prezentul act normativ aprobă procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit și modelul formularului “Referat privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit”. Procedura privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere, se aplică pentru următoarele situaţii:
– rezilierea, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;
– încetarea activităţii în cursul anului fiscal sau suspendarea temporară a acesteia, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, din silvicultură şi din piscicultură;
– corecţia normelor de venit ca urmare a încetării activităţii în cursul anului, a întreruperii temporare a acesteia, precum şi în situaţia dobândirii/pierderii calităţii de salariat;
– depăşirea numărului de cinci camere de închiriat în cursul anului fiscal de către persoanele care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci camere inclusiv, impuse pe baza normelor de venit;
– completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;
– completarea obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una sau mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.
Recalcularea plăţilor anticipate se efectuează la solicitarea contribuabilului, de către compartimentul cu atribuţii privind gestionarea declaraţiilor fiscale ale persoanelor fizice din cadrul organului fiscal competent. Solicitarea privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit se face de către contribuabil, pe baza formularului 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”, în care se bifează căsuţa “Recalcularea plăţilor anticipate”. Formularul 220 va fi însoţit de documente justificative din care să rezulte situaţia contribuabilului.

2. Știri generale

ANAF propune un program pilot de comunicare electronică cu contribuabilii
Comunicarea electronică între persoanele fizice și FISC ar urma să se efectueze prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual”, furnizat de sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, care va fi disponibil gratuit 24 din 24 de ore.
În cadrul programului-pilot, ANAF va trimite automat deciziile de impunere anuală aferente veniturilor realizate din anul 2013 și emise după 1 septembrie 2014, iar la cererea contribuabilului va emite situația obligațiilor fiscale de plată, foaie de vărsământ, precum și situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.
Începând cu anul viitor, proiectul va fi dezvoltat la nivel național și vor fi extinse categoriile documentelor și informațiilor comunicate spre și dinspre contribuabili, iar identificarea în sistem va putea fi realizată și cu telefonul mobil sau cardul de sănătate.
Spațiul privat virtual va putea cuprinde documente precum declarații fiscale întocmite de persoana fizică, cereri adresate FISC-ului pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, acte administrative fiscale, de executare și alte acte emise de ANAF în executarea legii (decizii de impunere, notificări, somații), certificatul de atestare fiscală, adeverință de venit, dar și registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani.
Pentru a accesa Spațiul privat virtual, persoanele fizice se vor putea identifica electronic prin certificate digitale calificate (eliberate de furnizorii de servicii de certificare acreditați) sau cu nume și parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Reguli mai stricte pe piața asigurărilor din România prin Directiva Solvency II
Din 2016, după mai multe amânări, intră în vigoare directiva Solvency II care, pe scurt, înseamnă reguli mult mai stricte pentru companiile de asigurare și pentru managerii lor.
Directiva se va aplica tuturor companiilor de asigurari si reasigurari cu un volum anual de prime de peste 5 milioane euro sau cu rezerve tehnice de peste 25 milioane euro.
Prima mare modificare față de actualele norme după care funcționează piața asigurărilor o reprezintă introducerea a șase noi categorii de riscuri ce vor fi luate în calcul pentru stabilirea solvabilității societăților de asigurare. De altfel, după implementarea Directivei, este de așteptat ca acest indicator să primeze în realizarea topurilor, construite acum exclusiv în funcție de primele brute subscrise, adică de volumul vânzărilor.
În prezent, acest indicator este calculat doar în funcție de expunerea asigurătorului și de daunele estimate, însă după implementarea Directivei, analiza va fi una mult mai complexă.


Publicat la: