TVA se reduce din 2017 de la 20% la 19%.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 24.10.2016-30.10.2016

OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
Prin adoptarea actului normativ amintit, statul român asigură transpunerea în legislația națională a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. La elaborarea ordonanței un rol major l-a avut principiul “Plătește pentru cât arunci”. În aplicarea acestui principiu, autoritățile publice locale au posibilitatea implementării unui sistem, utilizat deja în alte state europene, prin care să stimuleze colectarea selectivă, cu scopul de a crește rata de reutilizare și reciclare. Utilizarea acestui sistem nu este însă obligatorie, autoritățile locale având posibilitatea de a-l implementa pe considerente de fezabilitate tehnică, economică și de protecția mediului. Cei care construiesc sau desființează o construcție, au de asemenea, obligația de a asigura valorificarea deșeurilor nepericuloase provenite din aceste activități. Operatorii economici au obligația de a asigura pregătirea pentru reutilizare, reciclare și pentru alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, a deșeurilor nepericuloase provenite din activitățile desfășurate. La nivel național procentul de pregătire pentru valorificarea deșeurilor trebuie să fie în 2017 de 30% din cantitatea totală anuală generată, nivelul crescând progresiv până în 2020, când trebuie să înregistreze o rată de 70%.

HG nr. 800/2016 privind aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România.
Scopul vizat de Guvernul României odată cu adoptarea acestui act este asigurarea unei stabilități și predictibilități în privința cadrului legislativ și economic care reglementează medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Pentru a asigura accesul pacienților la tratament și pentru a se evita o nouă criză a medicamentelor, în cazul produselor al căror patent a expirat (off-patent) se va realiza o ieftinire în trepte a acestora.
De la 1 aprilie 2017 se va aplica o ieftinire de 10% a medicamentelor pentru care patentul a expirat (off-patent), de 10% în al doilea an și de 15% în al treilea an. Pentru restul medicamentelor prescrise cu rețetă, în procesul de calcul al prețului se va avea în vedere cel mai mic preț european dintr-un coș de 12 țări.
O a doua modificare adusă prin hotărârea de guvern se referă la introducerea unei metode diferite de calcul a prețului pentru medicamentele esențiale din lista stabilită de Organizația Mondială a Sănătății, care sunt compensate 100% în România. Prin această nouă metodă de calcul, Ministerul Sănătății încearcă să prevină dispariția de pe piață a medicamentelor frecvent utilizate în afecțiuni precum cele de inimă sau cancer.
Prin același act normativ Ministerul Sănătății a decis să includă pe lista de medicamente esențiale și vaccinurile și produsele de plasmă și sânge. Ambele categorii de produse sunt considerate de Organizația Mondială a Sănătății produse finite pentru care procesul de fabricație este extrem de dificil. În privința acestora din urmă, existau deja deficiențe în aprovizionarea cu aceste produse și acesta a fost motivul pentru care Ministerul Sănătății a considerat că este esențial ca pacienții să aibă acces la acestea.

2. Ştiri juridice


TVA se reduce din 2017 de la 20% la 19%.

Cota standard de TVA este reglementată de Codul fiscal prin art. 291 care stabilește până la finele anului 2016 o cotă de 20 %, urmând ca din 2017 aceasta să se reducă la 19%. Micşorarea cotei generale de TVA va avea un impact direct atât asupra consumatorilor, cât şi asupra agenţilor economici. Scăderea TVA-ului va determina creșterea vânzărilor în cadrul operatorilor economici care distribuie sau vând bunuri dar și asupra prestatorilor de servicii. Având în vedere faptul că aproximativ un sfert din veniturile bugetare provin din colectarea TVA, această taxă reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru bugetul statului. Chiar dacă scăderea TVA la 19% ar trebui să se traducă într-o scădere a prețurilor de consum, nu există nicio lege care să impună comercianților scăderea prețurilor. Agenţii economici trebuie să preîntâmpine modificarea TVA si să ia măsurile necesare încă de la finalul anului în curs. Din punct de vedere juridic, firmele trebuie să acorde o atenţie sporită acelor operaţiuni aflate în curs de derulare la finalul anului 2016 începutul lui 2017, astfel încât să stabilească în mod optim cota de TVA aplicabilă fiecărei operaţiuni în parte.

ANAF va înființa o nouă structură de control pentru comerțul electronic.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vrea să înființeze o nouă agenție al cărei scop să fie monitorizarea tranzacțiilor din mediul online. Astfel, procesatorii de plăți, precum Visa, Mastercard, PayPal, PayU, vor fi obligați să trimită ANAF date privind tranzacțiile persoanelor fizice și juridice, pentru a depista vânzătorii online care evită taxele.
La acest moment ANAF monitorizează magazinele online cu prețuri reduse, vânzătorii de pe platforme precum olx.ro și okazii.ro care tranzacționează volume mari și magazinele online ale unor firme din alte țări care au trafic ridicat. Măsurile fac parte dintr-un proiect care vizează nedeclararea sau declarea parțială a veniturilor obținute de comercianții online, derulat de Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF).
Totodată, ANAF prin Direcția Antifraudă, monitorizează piața pentru a identifica magazinele online care practică prețuri reduse, sub nivelul prețurilor de relativă referință de pe piața internațională, la care trebuie adăugată cota națională de TVA (ca valoare minimă). Din noua structură înființată de ANAF vor face parte specialiști în domeniul IT și specialiști în investigații fiscale cu o experiență relevantă în control. Pentru a da eficiență modificărilor amintite va fi nevoie de crearea unui cadru legislativ care să reglementeze măsurile vizate de ANAF.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp