Decizia de concediere poate fi trimisa salariatului si prin e-mail

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 17.10.2016-23.10.2016

Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
Scopul Legii nr.184/2016 constă în prevenirea conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.
Sistemul prevenţie va funcţiona pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi prelucrate de inspectorii de integritate în condiţiile legii.
În situaţia în care se vor detecta elemente ale unui potenţial conflict de interese, inspectorii de integritate din cadrul A.N.I. sunt obligaţi să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul prevenţie, în maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii completării secţiunii a II-a a formularului de integritate.

Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate.
Printre modificarile aduse de actul normativ enumeram:
– În vederea stabilirii sediuluiprofesional/punctelor de lucru, persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricar emembru al întreprinderii familiale trebuie să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului cu destinaţie de sediu profesional/punct de lucru.
– Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale și reprezentantul întreprinderii familiale trebuie să țină contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil.
– Dispoziţiile OUG nr. 44/2008 privind înregistrarea la oficiul registrului comerţului ca obligaţie prealabilă în vederea autorizării de către autorităţile competente sunt aplicabile în cazul activităţilor economice a căror organizare şi autorizare sunt reglementate prin legi speciale, dacă acestea nu prevăd altfel.

2. Ştiri juridice

ICCJ: Decizia de concedierepoate fi trimisă salariatului și prin e-mail.
Prin Decizia nr. 34/2016, ICCJ a hotărârt că transmiterea deciziei de concediere prin intermediul poştei electronice este legală. Astfel, judecătorii au stabilit că angajatorii pot să comunice deciziile de concediere și prin e-mail, această modalitate fiind permisă de legislația actuală.
Este important de reţinut faptul că transmiterea deciziei de concediere prin e-mail este posibilă în condiţiile în care salariatul a dat angajatorului o adresă de poștă electronică la care poate fi contactat și părțile comunică în mod obișnuit în acest fel. Fișierul electronic care conţine decizia de concediere trebuie să fie în format PDF și să conțină informațiile obligatorii prevăzute de Codul muncii.

Justițiabilii pot introduce singuri cererile de recurs în procesele penale.
Curtea Constituţională a decis că cererile de recurs formulate în procesul penal nu mai trebuie introduse prin avocat, dispozițiile în acest sens din Codul de procedură penală fiind neconstituționale.
S-a considerat că dispoziţiile din Codul de procedură penală care prevedeau că părțile dintr-un proces penal pot să introducă în instanță o cerere de recurs numai prin intermediul unui „avocat care poate pune concluzii în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție” aduceau o îngrădire a liberului acces la justiție, întrucât cei care intenționau să-și valorifice dreptul la recurs erau obligați să angajeze un avocat.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp