Modificari legislative privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 25.01.2016-31.01.2016

OG nr. 9/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.
Principalele noutăţi aduse de actul normativ constau în redefinerea noţiunii de garanţie şi în prelungirea automată a garanţiilor cu perioadele în care produsele sunt nefuncţionale.
Astfel, prin garanţie comercială se va înţelege orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă, iar prin garanţia legală de conformitate – protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.
De asemenea, actul normativ prevede faptul că, atunci când este vorba de lipsa de conformitate apărută în cadrul termenului de garanţie, atât garanţia legală cât şi cea comercială vor fi prelungite automat cu perioadele de nefuncţionare ale produselor.
Perioada de nefuncţionare constă în intervalul dintre aducerea la cunoştinţă a neconformităţii sau prezentarea produsului la comerciant/service şi aducerea produsului în starea normală de funcţionare sau predarea/notificarea de ridicare a produsului.
În cuprinsul actului normativ se prevede, de asemenea că, repararea sau înlocuirea produselor se va face într-o perioadă de timp stabilită de comun acord, însă nu mai mare de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoştinţă a lipsei de conformitate sau data predării produsului pe baza unui document de predare-preluare.

OMFP nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016.
Actul normativ completează art.77 al Noului Cod Fiscal care stabileşte că persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.
Ordinului MFP nr. 52/2016 prevede nivelurile la care se acordă, în 2016, deducerile personale persoanelor cu un venit brut sub 3.000 de lei pe lună.
De exemplu, pentru un salariat care are un venit brut mai mic sau egal cu 1.500 de lei şi nu are persoane în întreţinere declarate angajatorului, deducerea personală va fi de 300 de lei, mai mare cu 50 de lei faţă de 2015.
De asemenea, potrivit prevederilor Ordinului nr. 52/2016, în cazul salariaţilor care realizează un venit brut cuprins între 1.501 lei şi 3.000 lei inclusiv, valoarea deducerii personale este regresivă şi se calculează după anumite formule.
Un alt aspect important reglementat de Ordinul nr. 52/2016 constă în faptul că deducerea pentru copiii în întreţinere se va acorda ambilor părinţi, faţă de anul trecut când deducerea se acorda doar unui singur părinte.

2. Ştiri juridice

Afişarea certificatului energetic, obligatorie de la 1 februarie şi pentru clădirile de comerţ sau cele de birouri.
Prin OG nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor s-a dispus extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică.
Astfel, începând cu luna februarie, obligaţia de a afişa, într-un loc accesibil şi vizibil publicului, certificatul de performanţă energetică le revine şi proprietarilor/administratorilor clădirillor de birouri, de comerţ, de învăţământ, spitale, hoteluri, restaurante, construcţii pentru activităţi sportive, precum şi orice alte tipuri de clădiri consumatoare de energie vizitate frecvent de public. Până acum, obligaţia de a afişa certificatul revenea doar proprietarilor/administratorilor de clădiri de interes sau de utilitate publică.
Începând cu 28 februarie 2016, amenda pentru nerespectarea obligaţiei de afişare va fi majorată, fiind cuprinsă între 1.250 şi 2.500 de lei, la momentul actual aceasta situându-se între 500 şi 1000 de lei.

ICCJ a hotărât că în caz de accident, rudele şoferului vinovat au dreptul la despăgubiri din partea asiguratorului RCA.
Prin Decizia nr. 23/2015, pronunțată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că un asigurător RCA este obligat să acorde despăgubiri rudelor unui șofer vinovat de producerea unui accident cu condiţia ca soțul/soția sau o persoană aflată în întreținerea proprietarului sau a șoferului mașinii asigurate să se fi aflat în mașină la momentul producerii evenimentului și să fi fost rănit.
Conform Legii nr. 136/1995, asigurătorul de răspundere civilă auto (RCA) este obligat să acorde despăgubiri atât persoanelor aflate în afara mașinii care a produs accidentul, cât și persoanelor din mașină, cu excepția șoferului.
Cu privire la rudele șoferului care a produs accidentul rutier, Legea nr. 136/1995 prevede la art. 50 alin. (3) că „pot primi despăgubiri soțul, soția sau persoanele aflate în întreținerea proprietarului sau conducătorului auto vinovat, cu condiția ca persoanele respective să fi fost ele însele vătămate/decedate în accident, deci să fi fost victime directe ale accidentului.”
Problema ce formează obiectul recursului în interesul legii era soluționată diferit de către instanțele judecătorești, impunându-se o interpretare unitară a dispozițiilor legale în materie.
Decizia luată de judecătorii instanței supreme a devenit obligatorie pentru toate instanțele din țară după publicarea sa în Monitorul Oficial.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp