Au fost publicate Normele metodologice de aplicare ale Codului Fiscal

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 11.01.2016 – 17.01.2016.

HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Prin actul normativ adoptat, se clarifică şi se detaliază modul de aplicare al Noului Cod fiscal intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Normele metodologice sunt corelate cu structura noului Cod fiscal şi cuprind 10 titluri împărţite în secțiuni și subsecțiuni prin care se face trimitere la articolele din noul Cod fiscal. Pentru o mai uşoară aplicare a noului Cod fiscal, în normele metodologice adoptate s-au introdus şi exemple concrete.
Printre clarificările importante aduse de Normele de aplicare ale Noului Cod fiscal se regăsesc şi acelea care permit, în anumite condiţii, ca persoanele fizice care își folosesc apartamentele pentru a găzdui sedii sociale să nu plătească impozite majorate.
De asemenea, normele cuprind şi clarificări cu privire la tratamentul fiscal aplicabil în cazul reîncadrării formei unei tranzacții/activități de către autoritățile fiscale.

Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale.
Legea nr. 4/2016 aduce o serie de modificări în ceea ce priveşte acordarea unor facilităţi fiscale. Potrivit actului normativ adoptat, contribuabilii care până la 31 martie 2016 îşi vor achita datoriile restante la 30 septembrie 2015 faţă de bugetul de stat, vor beneficia de anularea penalităţilor de întârziere aferente. Mai mult, contribuabilii care, până la 30 iunie 2016 îşi plătesc o cotă de 45,8% din debite, pot beneficia şi de anularea de la plată a unei cote de 54,2 % din dobânzile aferente obligaţiilor principale.

2. Ştiri juridice

Reducerile tarifare aplicabile documentelor întocmite la notarii publici în 2016.
În cazul anumitor documente întocmite la notarii publici, cetăţenii pot beneficia de reduceri tarifare sau chiar de gratuitate, conform Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 46/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.
Scutirea la plată se aplică pentru actele întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de legi speciale şi de protecţie socială precum: declaraţiilor privind ajutorul social; declaraţiilor privind ajutorul de şomaj; declaraţiilor privind obţinerea alocaţiei de stat pentru copii; declaraţiilor privind stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuţi politici, veteranilor de război şi văduvelor acestora; declaraţiilor privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap; declaraţiilor şi procurilor necesare în cadrul procedurii de obţinere a despăgubirilor acordate persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru achiziţionarea de autoturisme, etc;
Cetăţenii mai pot beneficia de anumite scutiri şi în situaţiile în care obligaţia de plată a onorariului notarial revine Statului.
Raportat la reducerile de tarife de care se pot bucura cetăţenii, acestea sunt cuprinse între 15 şi 100 % din onorariul datorat.
În situaţia în care unui anumit act îi vor putea fi aplicate mai multe reduceri de onorariu, cu privire la acel act se va aplica o singură reducere şi anume cea al cărei cuantum este cel mai ridicat.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la răspunderea penală a întreprinderii individuale.
În şedinţa din data de 13 ianuarie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucuresti prin care se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept referitoare la întreprinderea individuală fără personalitate juridică, şi anume, dacă această entitate poate fi subiect activ al unei infracţiuni săvârşite în realizarea obiectului de activitate. Prin Decizia nr. 1/2016, ICCJ stabileşte faptul că întreprinderea individuală, formă de activitate economică organizată de întreprinzătorul persoană fizică în temeiul dispoziţiilor O.U.G nr. 44/2008, nu poate răspunde penal în condiţiile prevăzute de art. 135 Cod penal, întrucât nu are calitatea de persoană juridică.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp