A fost aprobata procedura de aplicare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 18.01.2016 – 24.01.2016.

OG nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar.
Actul normativ adoptat, are drept scop simplificarea procedurii de obținere a cazierului judiciar pentru românii aflați în străinătate.

Conform dispoziţiilor Ordonanţei nr. 1/2016, persoanele aflate în străinătate pot înainta o cerere motivată misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României care pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date automatizate privind evidenţa cazierului judiciar, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor.
Acestea vor fi eliberate în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi sunt valabile timp de 6 luni de la data eliberării.
Adeverințele astfel eliberate au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar şi pot fi utilizate numai în străinătate.
Conţinutul adeverinței cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, care va fi eliberată de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, urmează a fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.

O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 privind aprobarea procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
Prin acest act normativ se aprobă atât conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia precum şi procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
Eşalonările la plată a obligaţiilor fiscale se acordă de către organul fiscal competent, la solicitarea debitorului care va depune o cerere în acest sens la registratura acestuia ori o va comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Cererea depusă de către debitor se soluţionează, în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării.
Soluţiile organului fiscal competent se pot concretiza, fie în emiterea unei decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a unei decizii de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarate, fie în emiterea unei decizii de respingere a cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale.
Organul fiscal competent poate acorda următoarele facilităţi la plată obligaţiilor fiscale:
– eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale;
– amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;
– amânarea la plată, în condiţiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la data finalizării eşalonării la plată;
– amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare aferente obligaţiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, eşalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eşalonării la plată.
Norma ASF nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
Actul normativ prevede că tarifele şi majorările de tarife pentru poliţele RCA trebuiesc corelate de asigurători cu daunalitatea.
Astfel, în calculul tarifului de primă, asigurătorilor le este interzis să folosească indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor care să nu fie fundamentate statistic şi actuarial, asigurându-se în acest fel o proporţionalitate între tarifele practicate în perioade succesive şi evoluţia daunalităţii pe segmentul respectiv de asiguraţi.
Practic, pentru fiecare astfel de segment, asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic.
În cazul în care asigurătorii nu dețin suficiente date istorice pentru fiecare segment, aceştia trebuie să folosească date istorice disponibile din alte surse, pe care trebuie să le raporteze la piaţa autohtonă sau la piaţa Uniunii Europene.
Totodată, același act normativ dispune că societăţile de asigurare pot emite poliţa RCA fără componenta de Carte Verde, atunci când este vorba de vehicule care n-au cum să circule în afara teritoriului ţării.

2. Ştiri juridice

RIL admis. Controlul judiciar dispus prin ordonanţa procurorului.
ICCJ, prin Decizia nr. 25/2015 publicată în Monitorul Oficial în data de 20.01.2016, a admis recursul în interesul legii cu privire la admisibilitatea căii de atac împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra plângerii formulate împotriva ordonanţei procurorului de luare sau prelungire a măsurii controlului judiciar.
Astfel, ICCJ a statuat faptul căîncheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţionează plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanţei prin care procurorul a dispus luarea ori prelungirea măsurii preventive a controlului judiciar este definitivă.

Legea de modificare a Legii privind Statutul aleșilor locali este neconstituțională.

CCR a dat publicității un comunicat cu privire la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.
Pentru a decide astfel, CCR a reținut că legea amintită contravine prevederilor Constituționale de la art.1 alin.(5), în sensul că normele prin care se reglementează ,,indemnizația pentru limită de vârstă, nu întrunesc criteriile de claritate și previzibilitate a acestei instituții, iar sfera beneficiarilor și modul de acordare a dreptului la indemnizație nu sunt clar stabilite.’’


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp