Modificari in domeniul schimbului automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal

1. Acte normative publicate în perioada 30.05.2016 – 05.06.2016.

Directiva 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.
Principalele modificări aduse prin noua directivă, intrată în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt următoarele:
– definirea noţiunii de schimb de informaţii automat prin raportare la dispoziţiile directivei a cărei modificare s-a realizat;
-stabilirea domeniului de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informații cu privire la raportul pentru fiecare țară în parte;
– stabilirea modalităţii de transmitere a informaţiilor, respectiv informațiile comunicate între statele membre se furnizează prin mijloace electronice utilizând rețeaua CCN;
– statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în baza prezentei directive în ceea ce privește articolul 8aa introdus, și întreprind toate măsurile necesare pentru a garanta că acestea sunt aplicate;
Modalitatea de realizare a schimbului de informații în baza acestui act normativ, nu conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional, a unui procedeu comercial ori a unor informații a căror divulgare ar fi contrară politicii publice.

2. Ştiri juridice

Poprirea veniturilor realizate din munca prestată de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate.
Parchetul de pe lângă ÎCCJ, prin recursul în interesul legii promovat, a arătat că nu există o practică judiciară naţională unitară cu privire la posibilitatea înfiinţării popririi asupra veniturilor realizate din munca prestată de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate, în vederea realizării unor creanţe fiscale, distincte de despăgubirile civile impuse prin hotărârea de condamnare.
În urma analizării recursului în interesul legii, prin Decizia nr. 3/2016, ÎCCJ a considerat că se impune admiterea acestuia, stabilind faptul că veniturile realizate ca urmare a muncii prestate de persoanele aflate în executarea unor pedepse privative de libertate nu pot fi poprite pentru executarea unor creanţe fiscale, afară de cazul în care creanţele fiscale a căror acoperire se urmăreşte au fost stabilite prin hotărârea de condamnare.

ÎCCJ. Acordarea de daune morale unei persoane juridice.
Cu prilejul soluţionării unui litigiu, ÎCCJ a stabilit că, în vederea acordării de daune morale unei persoane juridice, este necesar a se ţine cont exclusiv de domeniul drepturilor nepatrimoniale care sunt recunoscute unei persoane juridice, şi care este limitat la acele drepturi subiective care sunt inerente unei astfel de entităţi conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Astfel, prin Decizia nr. 372/2016 instanţa supremă a concluzionat că anumite atribute proprii unei persoanei fizice, pot fi atribuite şi unei persoane juridice, motiv pentru care chiar şi legiuitorul a recunoscut în mod expres, posibilitatea de acordare a daunelor morale în vederea reparării prejudiciilor aduse prin lezarea unor astfel de atribute, spre exemplu în cazul faptelor de concurenţă neloială sau pentru nesocotirea dreptului la denumire, sediu, emblemă, marcă de fabrică, etc.
Cu toate acestea, posibilitatea acordării de daune morale persoanei juridice nu poate fi extinsă în mod artificial, cum ar fi spre exemplu în cazul în care o astfel de entitate ar pretinde acordarea de de daune morale pentru pretinse suferinţe fizice ori psihice, şi care în mod evident sunt incompatibile cu specificul unei persoane juridice.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp