Modificari in domeniul protectiei consumatorilor

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 04.04.2016-10.04.2016

Legea nr. 51/2016 privind aprobarea OG nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor.
Actul normativ prevede că în situația în care comercianţii sunt sancţionaţi de autorităţi pentru practici comerciale incorecte, aceștia pot să fie obligaţi să restituie consumatorilor banii pe produse şi servicii într-un termen de cel mult 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenţie. Comercianţii care nu dau banii înapoi în perioada prevăzută de lege riscă să fie sancţionaţi cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 50.000 de lei.
Practicile comerciale sunt considerate incorecte, potrivit legislației în vigoare, atunci când acestea contravin cerinţelor diligenţei profesionale şi deformează sau pot deforma comportamentul economic al consumatorilor.
O altă modificare adusă de Legea nr. 51/2016 constă în individualizarea amenzilor pentru practici comerciale incorecte în funcţie de numărul de angajaţi ai firmei şi de cifra de afaceri anuală netă realizată. Prin urmare, amenzile pentru practici comerciale incorecte şi agresive se vor aplica astfel:
• între 2.000 şi 10.000 de lei pentru comercianţi cu maximum nouă salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 2 milioane de euro (echivalent în lei);
• între 3.000 şi 50.000 de lei pentru comercianţi care au între zece şi 49 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro (echivalent în lei);
• între 5.000 şi 100.000 de lei pentru comercianţi cu mai mult de 50 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 de milioane de euro (echivalent în lei).
Legea nr. 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003.
Legea 50/2016 modifică art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, instituind dreptul pacientului de a primi, la externare, la cerere, o singură dată, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă.
Dispozițiile modificate ale art. 12 din Legea nr. 46/2003 vor avea următorul cuprins: “Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.”

2. Ştiri juridice

RIL admis. Societățile de asigurare vor fi obligate să repare prejudiciul cauzat prin infracțiune.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat prin recursul formulat că nu există o practică judiciară naţională unitară cu privire la „stabilirea calităţii procesuale a societăţii de asigurare în ipoteza asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, prin prisma dispoziţiilor art. 86 din Codul de procedură penală, precum şi limitele răspunderii în procesul penal”.
În urma analizării recursului în interesul legii, ICCJ a considerat că se impune admiterea acestuia, stabilind că ”În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, societatea de asigurare are calitate de parte responsabilă civilmente şi are obligaţia de a repara singură prejudiciul cauzat prin infracţiune, în limitele stabilite în contractul de asigurare şi prin dispoziţiile legale privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă”.

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului
ICCJ a stabilit în ședința din 4 aprilie 2016 că în interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, prin decizie a organelor de expertiză medicală (prin care se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului), se înţelege rezultatul evaluării medicului specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, constând în fişa de aptitudine, necontestată sau devenită definitivă după contestare, prin emiterea deciziei de către entitatea cu atribuţii legale în acest sens.


Publicat la: