Camera Deputatilor a aprobat Legea privind impozitul specific unor activitati

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 26.09.2016-02.10.2016


HG nr. 677/2016 privind aplicarea Regulamentului UE 2015/751 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul.

Actul normativ este incident în relaţia dintre prestatorii de servicii de plată şi consumatori, astfel cum sunt aceştia definiţi în Regulament. Astfel, HG nr.677/2016 prevede că în cazul încheierii unui acord contractual cu un prestator de servicii de plată, consumatorul poate solicita să dețină două sau mai multe mărci de plată diferite pe un instrument de plată cu cardul, cu condiția însă ca un astfel de serviciu să fie oferit de prestatorul de servicii de plată.
Nerespectarea acestui drept al consumatorului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. De asemenea, în hotărâre sunt reglementate și alte contravenții.
Totodată, potrivit Hotărârii nr. 677/2016, autoritatea naţională responsabilă cu supravegherea respectării aplicării anumitor prevederi specifice din Regulament este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Legea 169/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Modificările aduse de actul normativ adoptat sunt menite să simplifice procedurile pentru călătoria în străinătate a minorilor. Printre cele mai importante modificări enumerăm:
– declarația de acord a părintelui care nu îl însoțește pe minor în timpul călătoriei poate fi eliberată pentru mai multe călătorii, respectiv pentru o perioadă de până la 3 ani, fără menționarea destinațiilor. Se corelează astfel perioada de valabilitate de 3 ani a pasaportului simplu pentru minori, cu perioada de valabilitate a declarației celuilalt părinte pentru călătoria cu copiii minori în străinătate;
– menționarea scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană nu mai este obligatorie;
– în cazul minorilor care au domiciliul/reședința în statul de destinație, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor.

2. Ştiri juridice

Decizia de concediere poate fi revocată până la data comunicării acesteia către salariat
Instanţa de trimitere a solicitat ICCJ să stabilească dacă natura juridică a deciziei de concediere, act de dreptul muncii, este compatibilă cu normele dreptului civil, în ceea ce priveşte efectele actului juridic unilateral.
ICCJ, prin Decizia nr.18/2016 a hotărât că decizia de concediere este un act juridic de dreptul muncii care este compatibil cu normele dreptului comun, fiind astfel un act supus comunicării, producând efecte juridice de la data respectivei comunicări.
De asemenea, ICCJ a hotărât că decizia de concediere poate fi revocată, dar numai până la momentul comunicării, întrucât, de la acel moment, îşi produce efectele manifestarea de voinţă a angajatorului privind încetarea raportului juridic de muncă, ce nu poate fi reluat fără exprimarea unui nou acord de voinţă al părţilor.

Camera Deputaților a aprobat Legea privind impozitul specific unor activități

Legea privind impozitul specific unor activități (activități de tip hotelier, restaurant sau bar) a fost adoptată în formă finală de Camera Deputaților urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017.
Legea, cunoscută și sub denumirea de „Legea HoReCa” introduce un nou tip de impozit specific anumitor activități. Această derogare se aplică persoanelor juridice române care desfășoară activități corespunzătoare anumitor coduri CAEN, în general cele care au activitatea principală sau secundară de tip hotelier, restaurant sau bar.
Persoanele juridice care la data de 31 decembrie a anului precedent îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții sunt obligate la plata impozitului pe profit:
– au înscris în actul constitutiv ca activitate principală sau secundară unul dintre codurile CAEN menționate;
– nu se află în lichidare, potrivit legii.
De asemenea, acestor contribuabili le incumbă și următoarele obligații aplicabile plătitorilor de impozit pe profit:
– păstrarea evidenței amortizării fiscale;
– declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende;
– întocmirea registrului de evidență fiscală.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp