Regimul juridic al persoanelor fizice autorizate va fi modificat.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 12.09.2016-18.09.2016

Ordinul nr. 2070/2016 pentru privind procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în și din cazierul fiscal.
Noile reglementări aduc o serie de noutăți în ceea ce privesc organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal, care vor fi, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Administrațiile pentru contribuabilii mijlocii, Administrațiile județene ale finanțelor publice, Serviciile fiscale municipale, Administrațiile sectoarelor municipiului București ale finanțelor publice.
O altă modificare importantă vizează scoaterea din evidența cazierului fiscal a informațiilor privind faptele sancționate contravențional de către organele constatatoare din afara agenției. Astfel, informațiile privind faptele sancționate contravențional de către organele constatatoare din afara agenției se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor, la cererea contribuabilului.
În privința prescripției termenului până la care poate fi achitată o amendă, actul normativ prevede că amenda se prescrie dacă nu a fost achitată achitată în termen de 5 ani de la data înscrierii în cazierul fiscal a informațiilor privind faptele sancționate contravențional.

2. Ştiri juridice


Cadrul legal privind RCA a fost schimbat.

Potrivit noului act normativ, contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului și poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului. În situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului.
O altă prevedere importantă care se introduce este compensarea directă. Aceasta intervine în baza unei clauze contractuale opționale prin care asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate. În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului. Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA.
În ceea ce privește stabilirea despăgubirii pe cale amiabilă, ordonanța stabilește că aceasta se realizează pe criterii de evaluare precum punctajul obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările A.S.F. Evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinței îndurate de persoanele prejudiciate. Valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului.

Noile reglementări în privința persoanelor fizice autorizate și inteprinderilor individuale.
Persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale vor avea limitări în ceea ce privește clasele de activitate pentru care pot obține autorizație și numărul de angajați pe care-l pot avea, în condițiile în care acum nu există asemenea restricții. Măsurile sunt incluse într-un act normativ adoptat de către camera deputaților, ca forum decizional, actul normativ urmând să fie promulgat de președintele țării.
Actul normativ conține mai multe modificări ale regimului persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, însă cele mai importante dintre ele fac referire la PFA și II. Modificările se referă la numărul de clase de activitate pentru care pot obține autorizare, deși în prezent legislația nu impune o asemenea limitare. În cazul PFA restricția va fi de maximum cinci clase de activități prevăzute de Clasificarea activităților din economia națională (CAEN), în cazul II va exista o limitare de zece clase de activități.
Limita de angajați va fi stabilită la trei, în cazul PFA, care poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii. Referitor la II, aceasta va putea încadra în muncă cel mult opt salariați.
Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei PFA sau unei întreprinderi individuale. Studenții care vor obține calitatea de titular PFA sau II vor trebui să fie dintre cei care urmează cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior, să fie cel puțin în al doilea an de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate examenele, iar vârsta acestora să fie sub 30 de ani.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp