Noi modificari legislative privind contractele de credit

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 19.09.2016 – 25.09.2016.

O.U.G. nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
Acest act normativ a fost adoptat datorită necesităţii de a se crea măsuri legislative care să vină în sprijinul consumatorului în contextul în care, pe parcursul derulării unui contract de credit garantat cu un bun imobil, consumatorii întâmpină dificultăţi economico-financiare ce pot apărea atât din cauza variaţiei dobânzii sau a cursului de schimb valutar, dar şi ca urmare a altor aspecte neprevăzute.
O.U.G. nr. 52/2016 cuprinde, printre altele, prevederi prin care se realizează informarea corectă și completă a consumatorilor care solicită credite imobiliare sau garantate cu ipotecă.
De asemenea, actul normativ mai reglementează şi anumite interdicții în ceea ce privește recuperările de creanțe, dreptul consumatorilor de a proceda la conversiunea contractului în altă monedă oricând pe parcursul derulării acestuia, precum şi alte asemenea aspecte.
Noile reglementări se aplică doar contractelor de credit încheiate începând cu data intrării în vigoare a acestora, respectiv din data de 30.09.2016, nu şi contractelor aflate în derulare la acest moment.

2. Ştiri juridice

RIL admis cu privire la aplicarea Codului Muncii raporturilor juridice dintre primar/viceprimar şi unitatea administrativ-teritorială
ÎCCJ – Completul competent să judece recursul în interesul legii, în şedinţa din 26 septembrie 2016, a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa.
Prin Decizia nr. 16/2016, instanţa supremă a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 1, 231 şi art. 278 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: în ceea ce priveşte raporturile juridice dintre primari/viceprimari şi unitatea administrativ-teritorială, se aplică dispoziţiile Codului Muncii, dacă legile speciale nu conţin dispoziţii specifice, inclusiv după încetarea mandatelor acestora.

ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la valoarea de titlu executoriu a procesului-verbal privind cheltuielile de executare întocmit de executorul judecătoresc împotriva creditorului.
ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, examinând sesizarea formulată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la posibilitatea procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare în faza de executare silită, de a constitui titlu executoriu împotriva creditorului în reglementarea vechiului Cod de Procedură Civilă, stabileşte următoarele:
„În interpretarea dispoziţiilor art. 371^7 alin. 1, 2 şi 4 din Codul de procedură civilă de la 1865 şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 188/2000, procesul-verbal întocmit de către executor, privind cheltuielile de executare care trebuie avansate de către creditor, constituie titlu executoriu împotriva acestuia.”
Deasemenea, instanţa supremă stabileşte şi faptul că dispoziţiile art. 371^7 din Codul de procedură civilă de la 1865 nu au caracter imperativ cu privire la modalitatea în care executorul îşi poate recupera cheltuielile de executare, pe baza procesului-verbal ce constituie titlu împotriva creditorului sau a convenţiei încheiate cu acesta.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp