Proiectul privind amnistia fiscala a fost aprobat de catre Guvern.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 12.10.2015-16.10.2015

Ordinul nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.
Acest normativ a fost emis pentru concretizarea mai multor aspecte cu privire la organele fiscale competente, unele proceduri de înscriere/scoatere a informaţiilor, informaţii legate de cazierul fiscal.
Conform acestuia, cazierul fiscal se organizează de către ANAF la nivel central şi se gestionează de organele fiscale competente în materie.
Persoanele care au acces la informaţiile privind cazierul fiscal sunt următoarele: persoanele cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organelor fiscale competente au drept de înscriere şi actualizare/scoatere a informaţiilor privind cazierul fiscal în/din evidenţa informatică precum şi alţi funcţionari din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor subordinate.
În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunităţilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi sucursalele și punctele de lucru.
În ceea ce priveşte înscrierea, scoaterea şi rectificarea informaţiilor în şi din cazierul fiscal, acestea se realizează de către compartimentul cu atribuţii în gestionarea cazierului fiscal din cadrul organului fiscal competent.

2. Ştiri juridice.

Guvernul a aprobat proiectul de ordonanță de urgență privind amnistia fiscală.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă aprobat de Guvern prevede că acei contribuabili, persoane juridice sau fizice, care îşi vor achita în primele trei luni din 2016 datoriile principale la buget, datorii acumulate până în septembrie 2015, nu vor mai fi obligați la plata penalităţilor pentru aceste datorii.
Procedura de aplicare a acestei ordonanţe de urgență va fi aprobată în termen de o lună de la data intrării în vigoare a actului normativ.
Totodată, pe lângă penalităţi, ordonanţa de urgență anulează şi o parte din dobânzile datorate, în contul datoriilor la stat.
Astfel, dacă până la jumătatea anului viitor contribuabilii plătesc 45,8% din dobânzile pentru restanţele înregistrate până în luna septembrie 2015, aceștia nu vor mai fi obligați la plata restului de dobândă în cotă de 54,2%.
În acest sens, contribuabilii trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent şi să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii, respectiv să fie achitate datoriile restante acumulate până în septembrie 2015 și să fie depuse la zi declarațiile fiscale aferente obligațiilor fiscale.

ICCJ. Condiţii de deducere a cheltuielilor.
Prin Decizia nr. 950/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri este condiţionat de destinaţia bunurilor achiziţionate, în sensul că acestea trebuie să fie destinate utilizării în folosul operaţiunilor taxabile ale societăţii şi să fie justificate cu documente care să conţină elementele minime obligatorii prevăzute de Codul Fiscal.
Totodată, simpla înregistrare în conturile de cheltuieli a unor sume nu este suficientă pentru deductibilitatea acestor cheltuieli la calculul profitului impozabil, sumele respective trebuind să aibă la bază documente justificative întocmite potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune.


Publicat la: