ICCJ: competenta teritoriala absoluta in favoarea instantei de la domiciliul reclamantului in cazul litigiilor de munca.

1.Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 28.09.2015 – 02.10.2015

Ordinul nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare.
Metodologia se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituţie acreditată de învăţământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licenţă, a ciclului II de studii universitare de master sau a unui program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă. Instituţia care recunoaşte aceste acte de studii este Centrul Naţional de Recunoaştere a Diplomelor.
Persoanele care beneficiază de recunoaşterea sau echivalarea actelor de studiu sunt următoarele:
– cetăţenii români;
– cetăţenii unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
– membrii de familie ai cetăţenilor europeni care provin din state terţe;
– cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România şi beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
– cetăţenii statelor terţe ce beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României;
– cetăţenii statelor terţe.

2. Ştiri juridice.

ICCJ. RIL admis cu referire la procedura specială privind posesiile începute anterior intrării în vigoare a NCC.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr.19/2015, a admis recursul în interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava statuând în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă – care reglementează procedura specială privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii – ,că procedura reglementată de dispozițiile art. 1050-1053 din Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare a Codului civil.

ICCJ. Competenţa teritorială absolută în cazul litigiilor de muncă.
Prin Decizia nr. 1605/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că litigiile cu privire la conflictele de muncă sunt date în competenţa tribunalului în circumscripţia căruia îşi are domiciliul reclamantul. Înalta Curte a precizat că se are în vedere domiciliul stabil şi efectiv al reclamantului, iar nu domiciliul mandatarului avocatului acestuia sau sediul cabinetului apărătorului ales.
În cazurile în care reclamantul, neavând un domiciliu în România, şi-a indicat un domiciliu procedural din raza unui anumit judeţ, cum ar fi cel al avocatului care îl reprezintă, domiciliul ales nu poate atrage competenţa Tribunalului din judeţului respectiv.
În astfel de cazuri, când domiciliul reclamantului nu este în România, ci în străinătate, nu se poate stabili care anume tribunal de pe teritoriul României este îndreptăţit să soluţioneze litigiul, astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art. 1072 Cod procedură civilă, competenţa teritorială aparţine Tribunalului Bucureşti.


Publicat la: