Proiect de lege privind eliminarea caracterului executoriu al contractelor de credit.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 14.09.2015 – 18.09.2015.

O.G. nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991.
Cetăţenii străini care au contribuit la promovarea şi protejarea culturii, civilizaţiei şi spititualităţii româneşti sau care au promovat imaginea României prin performanţe deosebite în domeniul sportului, pot dobândi la cerere cetăţenia, dacă îndeplinesc condiţiile necesare prevăzute la art. 8 alin.(1) lit. b), c), e) din Legea nr. 21/1991.
Tot în cadrul acestei ordonanţe, se stipulează faptul că persoanele care au fost cetăţeni români şi au pierdut cetăţenia din motive neimputabile lor, vor putea redobândi cetăţenia română, la cerere, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine si stabilirea domiciliului în ţară sau păstrarea acestuia în străintate, dacă îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea cetățeniei.

Ordinul nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului.
Acest act normativ modifică art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului, introducând o nouă reglementare care îl scuteşte pe plătitor de utilizarea ştampilei în momentul efectuării unor plăți:
„ş) în rubrica «Semnătura plătitorului şi ştampila», persoanele autorizate din cadrul instituţiilor publice care dispun plăţi din conturile deschise la Trezoreria Statului semnează şi aplică amprenta ştampilei conform fişelor cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului.
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum și entitățile fără personalitate juridică semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) conform fişelor cu specimenele de semnături depuse la unităţile Trezoreriei Statului, fără a aplica amprenta ştampilei pe documentul de plată prezentat la unităţile Trezoreriei Statului.

2. Ştiri juridice

Proiect de lege privind eliminarea caracterului executoriu al contractelor de credit.
Senatul României a adoptat marţi, 22 septembrie 2015, un proiect de lege care prevede abrogarea art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006, care prevedea caracterul executoriu al contractelor de credit.
Prin această măsură, parlamentarii vor să vină în ajutorul persoanelor care ajung să fie executate silit fără să li se fi dat şansa unei opoziţii sau a unui apel la hotărârea judecătorului de încuviinţare a executării silite.

ICCJ. Învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti. Instanţa competentă.
Prin Decizia nr. 1381/2015 Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat faptul că, în stabilirea competenţei teritoriale a instanţei abilitate de lege cu puterea de investire cu formulă executorie a titlurilor executorii, este relevant domiciliul sau sediul actual al creditorului sau debitorului, la data înregistrării cereri de investire cu formulă executorie şi nu cel menţionat în titlul executoriu.


Publicat la: