Organele fiscale vor putea respinge cererea societatilor nou infiintate de inregistrare in scopuri de TVA.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 27.07.2015 – 31.07.2015.

Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA.
Actul normativ aduce modificări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA a firmelor nou înființate, în sensul că personalul ANAF va avea posibilitatea de a respinge cererea acestor firme de înregistrare în scopuri de TVA.
În situația în care reprezentantul legal al noii societăți formulează cererea de înregistrare în scopuri de TVA, fără însă a furniza corect și complet datele și informațiile solicitate de organul fiscal și nu clarifică intenția și capacitatea firmei nou înființe de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și capacității de a desfășura activități economice va putea respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA.
Actul normativ extinde de asemenea și termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a cererii de înregistrare în scopuri TVA.

Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.
Acest act normativ anulează contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată începând cu 1 ianuarie 2012 și până la 31 ianuarie 2015, pentru următoarele categorii de persoane:
– copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri nu se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate;
– soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară;
– persoanele persecutate din motive politice de dictatura comunistă pentru drepturile de care beneficiază;
– persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sau, după caz, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariu de bază minim brut pe ţară, dacă nu au realizat alte categorii de venituri pentru care s-a datorat contribuţia;
– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul de bază minim brut pe ţară, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
– femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară.
Persoanele fizice mai sus enumerate care au efectuat plata contribuțiilor de asigurări sociale, au dreptul la restituirea sumelor achitate.

2. Știri juridice

ICCJ: Asociațiile și societățile fără personalitate juridică pot sta în judecată dacă au organe proprii de conducere care dețin autonomie decizională și voință proprie.
Prin Decizia nr. 3502/2014, pronunțată în recurs de Secția I Civilă a ICCJ, având ca obiect acțiune în revendicare imobiliară, a fost chemată în judecată, în calitate de pârâtă, o sucursală a unei societăți mamă, cu sediul în Italia.
Instanța a reținut că sucursala a fost indicată ca titular de drepturi și obligații, în nume propriu și nu ca mandatar al societății mamă, iar persoana care a semnat contractele de închiriere din speță a acționat în calitate de reprezentant legal al sucursalei și nu a semnat acele contracte în calitate de imputernicit al societății mamă. În plus, această persoană fizică este împuternicită să reprezinte sucursala în fața autorităților judiciare și administrative în orice grad de jurisdicție.
În aceste circumstanțe, s-a reținut că sucursala și-a manifestat, cel puțin în materia locațiunii terenurilor, autonomia decizională în relații cu terții, fiind aplicabile astfel dispozițiile art. 41 alin. 2 Cod Proc. civ. cu privire la capacitatea procesuală de folosință.


Publicat la: