Dizolvarea societatilor care nu isi depun situatiile financiare anuale in termenul prevazut de lege.

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 13.07.2015 – 17.07.2015.

Legea nr. 152/ 2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în Registrul Comerțului.
Actul normativ modifică dispozițiile art. 237 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţilor care nu îşi depun situaţiile financiare anuale, şi după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în termenul prevăzut de lege, doar dacă acest termen este depăşit cu mai mult de 60 de zile lucrătoare.
Constituie caz de dizolvare și situația în care asociaţii societăţii şi acţionarii au dispărut sau nu au domiciliul/reședinţa cunoscută.

Ordinul nr. 1541/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul.
Produsele agricole admise pentru a fi utilizate, ca atare sau în amestec la producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare sunt fructele şi/sau părţi de fructe din cultura şi/sau flora spontană, inclusiv sucurile sau musturile provenite din acestea, ca atare ori concentrate, cu excepţia strugurilor; cerealele şi plantele tehnice; produsele apicole.
Art. 5 din Normele tehnice prevede în mod expres că pentru producerea băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, adaosul de apă este permis în procesul de fabricaţie, la fermentarea produselor agricole, iar după fermentare, la produsul finit numai pentru corecţie. Calitatea apei utilizate trebuie să fie în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Concentraţia alcoolică a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare, este de minim 1,2% în volum până la maxim 15% în volum.
Produsele finite pot fi puse în circulaţie numai pe baza unui buletin de analiză emis de un laborator autorizat sau acreditat, în condiţiile legii.

OUG nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.
Actul normativ introduce în Codul de procedură Fiscală un nou articol potrivit căruia, prin derogare de la prevederile pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt scutiţi de plata taxelor extrajudiciare de timbru.
Aşadar, certificatele fiscale, adeverinţele şi toate celelalte documente emise de ANAF vor fi eliberate fără plata taxelor extrajudiciare de timbru, măsură care va facilita accesul online la aceste acte care puteau fi descărcate de pe site-ul ANAF, dar procedura era îngreunată tocmai din cauză că era necesar să fie achitate taxele de timbru.

2. Știri juridice.

Decizia ICCJ privind ridicarea vehiculelor a fost publicată în Monitorul Oficial.
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9/2015 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind legalitatea hotărârilor adoptate de consiliile locale în vederea reglementării procedurii privind ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar, constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice stabileşte că procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă nu poate fi reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale. Astfel, ridicările autovehiculelor staţionate neregulamentar sunt considerate nelegale ca urmare a admiterii recursului în interesul legii şi a publicării Deciziei ICCJ în Monitorul Oficial al României.


Publicat la: