Intrarea in vigoare a Legii privind insolventa persoanelor fizice ar putea fi amanata.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 07.12.2015-13.12.2015.

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
Acest act normativ aprobă normele de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile; elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile; modelele documentelor financiar-contabile.
Același act normativ prevede faptul că fiecare entitate în parte poate adopta, în funcție de necesități, modele a acestor documente financiar-contabile.
De principiu, acestea trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
– denumirea documentului;
– denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul;
– numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
– menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare;
– conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
– datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
– numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

2. Știri juridice

Amânarea intrării în vigoare a Legii privind insolvenţa persoanelor fizice.
Legea insolvenței persoanelor fizice a fost adoptată de către Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial în cursul anului 2015, cu aplicabilitate efectivă din data de 26 decembrie 2015.
În ședința de marți, 8 decembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună amânarea intrării în vigoare a acestei legi în cursul anului 2015 şi, în consecinţă, a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu propunerea de amânare a intrării în vigoare a Legii privind insolvența persoanelor fizice.

Legea Antifumat a fost adoptată.
Camera Deputaților a votat marți, 8 decembrie 2015, legea referitoare interzicerii fumatului în toate spațiile publice închise.
Potrivit noilor prevederi, fumatul va fi interzis total, printre altele, la locul de muncă, în cluburi, baruri, restaurante, taxi-uri, instituții de învățământ, spitale, precum și la locurile de joacă pentru copii, indiferent daca acestea sunt în aer liber sau în spațiu închis.
Legea va intra în vigoare la 45 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial, după promulgarea sa de către Președintele României.
ICCJ. Răspunderea administratorului site-ului pentru articolele cu caracter defăimător postate de cititori.
Prin Decizia nr. 3216/2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că în cazul în care pe o pagină de internet sunt postate articole defăimătoare, provenind de la cititorii site-ului, la adresa unei persoane, de natură a-i afecta acesteia demnitatea, onoarea și stima de sine, administratorul paginii de internet este responsabil pentru neîndeplinirea obligației de a cenzura sau a împiedica publicarea acestor mesaje.
În speță, întrucât pe pagina de internet administrată de pârât, au fost postate o serie de articole defăimătoare, unele chiar cu conotaţie penală, provenind de la cititorii site-ului, la adresa reclamantului, Înalta Curte a statuat că administratorul paginii este responsabil pentru că nu și-a îndeplinit obligațiile pozitive de a cenzura sau a împiedica publicarea mesajelor cu un conținut defăimător, ci, mai mult, a încurajat exprimarea opiniilor insultătoare la adresa persoanelor care exercită activități pe piața financiară, prin publicarea articolelor în care au fost expuse aceste opinii de către pretinși cititori.
Sub acest aspect, Înalta Curte, recunoscând importanța libertății de exprimare într-o societate democratică, a apreciat însă, că “spațiul virtual nu se poate transforma într-o instanță ad-hoc, în care persoanele neautorizate să exprime verdicte cu privire la existența unor fapte cu conotații penale în sarcina unor persoane, astfel cum s-a întâmplat în cauză, fără a se demonstra o bază factuală solidă în acest sens, și nici nu poate deveni o tribună a insultelor la adresa unor persoane fizice, fără a exista buna-cuviință necesară, insulte care au căpătat și conotații rasiale, ceea ce este, de asemenea inacceptabil.’’


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp