S-au modificat pragurile valorice intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri pentru anul 2016

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 16.11.2015-20.11.2015

Ordinul nr. 501/2015 privind pragurile valorice intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016.
Acest act normativ emis de președintele Insitutului Național de Statistică aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2016: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri. Totodată, operatorii economici care în cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2016.
Conform ordinului, în cursul anului 2016 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2016. Aceşti operatori economici trebuie să completeze şi să transmită declaraţii statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2016 a expedierilor şi/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depăşeşte pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri şi, respectiv, introduceri de bunuri.

Ordinul nr. 3832/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, act normativ care face refererire la instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii.
Prin excepție de la această prevedere, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, pentru contribuabilii care plătesc timbru de mediu pentru autovehicule, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de amânare la plată a obligaţiilor fiscale, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală accesorie cuprinsă într-o decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii comunicată potrivit legii, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în continuare.
O modificare importantă adusă acestui ordin, este introducerea unei noi prevederi cu privire la modul de completare a numărului de evidenţă a plăţii pentru achitarea unei obligaţii fiscale accesorii, aceste date putând fi introduse după mai multe criterii, în funcţie de obligaţia bugetară, de documentul fiscal şi în funcţie de data scadenţei obligaţiei bugetare.

2. Ştiri juridice

ICCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la contopirea pedepsei aplicate potrivit vechiului Cod Penal cu pedeapsa aplicată potrivit Noului Cod Penal.
Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a hotărât prin Decizia nr. 29/2015 că în procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art. 585 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală, în cadrul operaţiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicată în temeiul Codului penal anterior pentru o infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi, cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub Codul penal anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului conform art. 5 din Codul penal.

Notarii publici din România sunt singurele autorităţi competente să emită Certificatul European de Moştenitor.
Urmare a intrării în vigoare la data de 17 august 2015 a Regulamentului nr. 650/2012 privind succesiunile, România a comunicat Comisiei Europene informații privitoare la instanţele şi alte autorităţi competente pentru diferite proceduri introduse de Regulament.
Astfel, deşi nu sunt autorităţi supuse competenţei internaţionale prevăzute de Regulament, notarii publici din România sunt singurele autorităţi competente să emită Certificatul European de Moştenitor. În România, Certificatul European de Moştenitor este eliberat, la cerere, de către notarul public care a emis certificatul de moştenitor potrivit legii române.
Certificatul European de Moștenitor face dovada calitatii de moștenitor sau de administrator al succesiunii, într-un alt stat membru, fara efectuarea altor formalități și ar trebui să producă aceleași efecte în toate statele membre.
O contestaţie poate fi formulată împotriva emiterii Certificatului European de Moştenitor, precum şi împotriva refuzului de a emite Certificatul European de Moştenitor. Contestaţia este soluţionată de Judecătoria în circumscripţia căreia este situat notarul public care a emis certificatul de moştenitor potrivit legii române. Decizia este supusă unui singur apel. În cursul soluţionării contestaţiei, instanţa poate suspenda efectele Certificatului European de Moştenitor.
Notarul public care a emis Certificatul European de Moştenitor este competent să rectifice, modifice şi să retragă Certificatul European de Moştenitor. În caz de rectificare, modificare şi retragere a Certificatului European de Moştenitor, notarul public are obligaţia să informeze toate persoanele cărora le-au fost emise copii ale Certificatului European de Moştenitor.
O contestaţie se poate introduce împotriva rectificării, modificării şi retragerii Certificatului European de Moştenitor. Contestaţia este soluţionată de către Judecătoria în a cărei circumscripţie este situat notarul public care a rectificat, modificat sau retras Certificatul European de Moştenitor. Decizia este supusă unui singur apel;


Publicat la: