De la 1 ianuarie 2016 firmele cu cifre de afaceri de pana la 100.000 euro au trecut la impozitul de 1%, 2% sau 3% pe venit, in loc de 16% pe profit.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 14.12.2015-01.01.2016

Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Potrivit noii legi, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, periodic, din 5 în 5 ani. Legea veche prevedea că reevaluarea trebuie să se facă din 2 în 2 ani.
De asemenea, noua lege stabileşte că angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de muncă datorează contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă, aceştia nemaiavând temei legal pentru încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă.

Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.
Obiectivul adoptării directivei constă în aducerea la zi, îmbunătățirea şi modernizarea atât a legislațiilor naționale ale statelor membre cu privire la mărci cât şi a legislației existente privind marca comunitară.
Prezenta directivă se aplică mărcilor individuale, mărcilor de garantare sau de certificare ori mărcilor colective privind produse sau servicii, mărci care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de înregistrare într-un stat membru sau pe lângă Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectuală sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într-un stat membru.
Principalele amendamente aduse de prezenta directivă sunt următoarele:
– Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (oficiul care are în atribuții înregistrarea mărcilor comunitare) se va numi Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală;
– marca comunitară reglementată în principal de Regulamentul 207/2009 se va numi marca europeană;
– limitarea înregistrării mărcii la acele semne susceptibile de reprezentare grafică va dispărea, astfel încât, se vor deschide posibilități pentru înregistrarea unor mărci netradiționale (ex. mărci sonore, etc.);
– competenţa de soluționare a cererilor ce au ca obiect acțiunile în anulare privind mărcile se va transfera către oficiile de proprietate intelectuală ale statelor membre;
– titularii mărcilor se vor putea opune intrării mărfurilor contrafăcute în regim de tranzit în Uniunea Europeană;
– costurile de reînnoire a mărcilor europene vor fi reduse.

2. Ştiri juridice

Termenele-limită pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România au fost amânate cu un an prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2015.
Potrivit Ordonanței de Urgență, este amânat până la data de 1 ianuarie 2017, termenul până la care comisiile locale și județene de fond funciar sau, după caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului București, au obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie și de a elibera titlurile de proprietate.
De asemenea, se prelungește, cu un an, până la data de 1 ianuarie 2017, termenul de la care terenurile puse la dispoziția comisiilor locale în vederea finalizării procesului de restituire, dar nerestituite foștilor proprietari, vor trece, de drept, în Fondul național al terenurilor agricole și al altor imobile administrat de Agenția Domeniilor Statului, și vor fi afectate valorificării punctelor potrivit Legii nr. 165/2013.
O altă prevedere stabileşte amânarea cu un an, respectiv până la data de 1 ianuarie 2017, a termenului de la care foștii proprietari vor putea valorifica punctele, prin participarea la licitaţiile naţionale, în cadrul cărora se vor putea achiziţiona imobile din Fondul național al terenurilor agricole şi al altor imobile.
Scopul vizat prin adoptarea acestor măsuri este acela de a evita apariția unor blocaje în procesul de restituire, ce ar putea afecta activitatea autorităților administrației publice locale de punere în posesie și de emitere a titlurilor de proprietate către foștii proprietari.

Firmele cu cifre de afaceri de până la 100.000 euro au trecut la impozitul de 1%, 2% sau 3% pe venit, în loc de 16% pe profit începând cu data de 1 ianuarie 2016.
În conformitate cu dispoziţiile noului Cod Fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2016, plafonul de venituri pentru microîntreprinderi va fi majorat de la 65.000 euro la 100.000 euro, încadrarea urmând a se face în funcție de veniturile realizate până la 31 decembrie 2015.
Odată cu majorarea plafonului pentru încadrarea în regimul de impozitare pe venit, în loc de profit, noul Cod fiscal prevede și cote diferite. Astfel, conform noilor dispoziţii legale microîntreprinderile care au peste 2 salariați vor datora 1%, cele cu un salariat 2%, iar cele fără salariați 3%. De la această regulă vor face excepţie firmele nou înființate, care au cel puțin un salariat cu normă întreagă și care vor plăti 1% din data de 1 ianuarie 2016.
Pentru a fi microîntreprindere, o societate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– să aibă venituri echivalente în lei de până la 100 mii euro, care să provină în proporție de peste 80% din alte activități decât cele din consultanță și management;
– capitalul social trebuie să fie deținut de alte persoane decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
– să nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești.
În vederea stabilirii plafonului de 100.000 euro, cursul de schimb va fi cel de la închiderea exercițiului financiar și se verifică pe baza veniturilor care constituie baza impozabilă realizate la data de 31 decembrie 2015.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp