Bancile vor fi obligate sa afiseze comisioanele pentru tranzactiile cu cardul la ATM-uri

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 3 noiembrie – 7 noiembrie 2014.

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 505/2014 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către prestatorii de servicii de plată care desfăşoară operaţiuni de plată prin intermediul ATM-urilor.
Potrivit actului normativ, instituţiile de plată care prestează servicii de acceptare la plată prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit emise în România, la terminalele ATM aflate pe teritoriul României, au obligaţia de a informa consumatorii asupra tuturor comisioanelor, tarifelor, spezelor şi oricăror altor costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu operaţiunile derulate la ATM.
Pe ecranul video al terminalelor ATM vor fi înscrise toate informaţiile legate de costurile fiecărei operaţiuni efectuate, iar consumatorul va avea posibilitatea, dacă tranzacţia nu îi este oferită în mod gratuit, să renunţe la efectuarea acesteia, prin apăsarea unui buton de anulare a respectivei operaţiuni.
Actul normativ intră în vigoare în termen de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică de la data de 3 martie 2015.

HG nr. 959/2014 privind înființarea Comitetului interministerial pentru stimularea și facilitarea înființării de noi parcuri industriale.
Prin acest act normativ a fost înfințat Comitetul menționat, funcționând pe lângă Ministerul Economiei, cu scopul de a coordona procesul de stimulare și facilitare a înființării de noi parcuri industriale ca infrastructuri de afaceri, în scopul atragerii de investiții și creării de locuri de munca.
Atribuțiile principale ale Comitetului sunt, printre altele:
– asigurarea cooperării și a schimbului de informații interinstituțional necesar procesului decizional la nivel guvernamental în domeniu;
– realizarea de analize cu privire la condițiile care pot încuraja înființarea de noi parcuri industriale pe platformele industriale existente/dezafectate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;
– asigurarea comunicării și consultarea cu reprezentanții autorităților publice locale, precum și cu partenerii economici și sociali;
– identificarea posibilelor resurse financiare necesare inființării și dezvoltării de parcuri industriale, precum și identificarea posibililor investitori și/sau parteneri ai entităților locale interesate în vederea dezvoltării, operării sau utilizării noilor parcuri industriale;
– sprijinirea rezolvării problemelor administrative identificate în procesul de înființare de noi parcuri industriale.

2. Știri generale.

CJUE: Străinii care călătoresc în UE doar pentru a beneficia de ajutoare sociale pot pierde anumite prestații.
În hotărârea pronunțată recent în cauza C-333/13, Curtea de Justiție a Uniunii Europene statuează că, pentru a putea avea acces la anumite prestații sociale, resortisanții altor state membre nu pot pretinde o egalitate de tratament cu resortisanții statului membru gazdă decât dacă șederea lor respectă condițiile Directivei 2004/38/CE.
Directiva urmărește astfel să împiedice cetățenii Uniunii care sunt inactivi din punct de vedere economic să utilizeze sistemul de protecție socială al statului membru gazdă pentru a-și finanța mijloacele de existență.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat noi norme cu impact direct asupra industriei asigurărilor.
ASF a anunțat că a adoptat o serie de măsuri cu impact asupra întăririi solidității industriei asigurărilor, predictibilității tarifelor RCA și a protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare.
Măsurile se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătățirea procedurii de soluționare a petițiilor din sectorul asigurări și ajustarea, în scop prudențial, a cerințelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.
Modificările aduse de norma RCA vor afecta activitatea de subscriere a polițelor RCA și activitatea de constatare și lichidare a daunelor. Va fi modificată și procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor în asigurări, iar prin modificările privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor, ASF dorește să determine asigurătorii să reducă ponderea activelor nelichide din portofolii în vederea creșterii capacității lor de a-și onora obligațiile asumate prin contractele de asigurare.


Publicat la: