CJUE: Modalitatea de rambursare a taxei pe poluare esalonat pe parcursul a 5 ani este ilegala

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 27 octombrie – 31 octombrie 2014

HG nr. 906/2014 pentru modificarea şi completarea HG nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
Prin acest act normativ s-a prelungit termenul pentru restituirea accizelor până la data de 31 decembrie 2019, inclusiv.
De asemenea, pentru ca agentul solicitant să poată obține restituirea accizei trebuie să nu aibă restanțe la bugetul consolidat la momentul depunerii cererii de înregistrare în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, precum și la momentul depunerii cererii de restituire la Administratorul schemei, care este Autoritatea Rutieră Română.
Termenul de soluționare al cererii de restituire este de maxim 45 de zile lucrătoare de la data depunerii.

Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1866/2014 privind modificarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
Conform actului normativ, proprietarii persoane juridice, operatorii fără personalitate juridică sau proprietarii organizațiilor profesionale care își desfășoară activitatea într-una din formele de exercitare a profesiei liberale pot solicita alocare de unități prin înscrierea la unul dintre producătorii validați de către Administrația Fondului pentru Mediu, până la data de 29 noiembrie a anului de desfășurare a programului.
Prin prelungirea acestui termen se urmărește valorificarea în totalitate a unităților alocate prin Program.
Persoanele juridice eligibile în cadrul programului sunt următoarele:
– unitățile administrativ-teritoriale;
– instituțile de învățământ, de stat sau private;
– instituțiile publice, inclusiv cele de cercetare-dezvoltare;
– organizațiile neguvernamentale;
– unitățile aparținând unor culte religioase recunoscute în România;
– operatorii economic, inclusiv cele din institutele de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic;
– societăți profesionale cu răspundere limitată, înființate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;
– unitățile medico-sanitare înființate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

2. Stiri Generale

CJUE: Modalitatea de rambursare a taxei pe poluare eşalonat pe parcursul a 5 ani este ilegală.
Conform unui ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrul finanţelor intrat în vigoare în luna iunie a acestui an, s-a decis că restituirea taxei pe poluare obţinută în instanţă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă în cursul acestui an se va face pe parcusul a 5 ani, în tranşe egale, respectiv câte 20% în fiecare an.
Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunţat cu privire la intrebarea preliminară adresată de Tribunalul Sibiu că felul în care este rambursată taxa pe poluare, respectiv în modalitatea eşalonată, contravine dreptului UE.

CJUE: Executarea silită asupra locuinţei familiale a consumatorului trebuie să respecte principiul proporționalității.
Prin hotărârea pronunțată în cauza Kušionová Curtea de Justiție a Uniunii Eurpene s-a pronunțat cu privire la executarea silită imobiliară atunci când este vorba de locuința familiei consumatorului. Potrivit Curții, judecătorul național trebuie să verifice proporționalitatea măsurii executării silite față de situația familiei debitorului, iar pentru aceasta trebuie să fie în măsură să dispună de urgență măsuri de suspendare a executării sau a evacuării din locuința familială a consumatorului și a familiei sale. Dacă norme din dreptul intern ale statelor membre opresc sau fac foarte dificile aceste demersuri, atunci acele norme interne trebuie înlăturate de la aplicare.
S-a considerat că nu se respectă principiul proporționalității, de exemplu, dacă locuința familială se vinde silit la un preț care reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea inițială a casei (evaluarea fiind făcută la momentul acordării creditului chiar de către bancă, prin evaluatorii proprii sau agreați), pentru restul creanței debitorul fiind urmărit în continuare, ad infinitum. Nu se respectă principiul proporționalității dacă banca își vinde creanța contra consumatorului unui colector de creanțe, pentru un preț al cesiunii disproporționat de mic față de valoarea nominală a creanței. De asemeneaa, nu se respectă principiul proporționalității dacă cel care a cumpărat casa la licitație și urmează a evacua de acolo familia consumatorului face această operațiune cu titlu de afacere sau de speculație. Dacă creditorul urmăritor, colectorul de creanțe sau cumpărătorul la licitație sunt speculatori, încercând să facă profit din starea de dependență a debitorului, atunci executarea silită și evacuarea din locuință nu sunt rezonabile și nici echitabile și, deci, nu se respectă condiția proporționalității, norma internă care o încalcă fiind înlăturată de la aplicare.


Publicat la: