Timbrul de mediu se plateste si pentru masini achizitionate de pe piata nationala, inmatriculate pentru prima oara anterior datei de 1 ianuarie 2007.

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 10 noiembrie – 14 noiembrie 2014.

Norma privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.
Noua normă a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privind asigurările RCA va înlocui, începând cu data de 1 ianuarie 2015, vechea normă aplicabilă în domeniu, și anume cea aprobată prin Ordinul CSA nr. 14/2011
.
Norma ASF detaliază condiţiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA, reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terţe părţi prin intermediul vehiculului.
De asemenea, norma se referă la: autorizarea asigurătorilor şi condiţii privind practicarea asigurării obligatorii RCA; contractul de asigurare; riscurile acoperite şi excluderile; perioada de valabilitate a asigurării de răspundere civilă a vehiculelor; stabilirea răspunderii în cazul cuplului tractor-remorcă/semiremorcă; obligaţiile asiguratului; norme tehnice privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi plata despăgubirilor; stabilirea şi plata despăgubirilor.
Noua normă se va aplica în cazul tuturor accidentelor de circulație produse începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Decizia Comisiei Europene privind sistemul de avertizare rapidă utilizat de ordonatorii de credite.
În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicată Decizia Comisiei privind sistemul de avertizare rapidă utilizat de ordonatorii de credite ai Comisiei și de agențiile executive.
Prin această deizie se instituie sistemul de avertizare rapidă („SAR”) care urmează să fie utilizat de către ordonatorii de credite ai Comisiei și ai agențiilor executive atunci când execută bugetul general al Uniunii Europene și orice alt fond gestionat de Uniune.
Sistemul de avertizare rapidă contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și a imaginii Uniunii, precum și la lupta împotriva fraudei și la buna gestiune financiară.
Acest sistem are ca obiect informarea prin intermediul înregistrării de avertismente, ordonatorilor de credite competenți ai Comisiei și ai agențiilor executive că o persoană ar putea reprezenta o amenințare la adresa intereselor financiare și a imaginii Uniunii sau la adresa oricărui alt fond gestionat de Uniune.
De asemenea, prin sistemul de avertizare rapidă se permite ordonatorului de credite competent să efectueze verificări sau să ia măsurile adecvate, pe baza avertismentelor.

2. Știri generale.

Timbrul de mediu se plătește și pentru mașini achiziționate de pe piața națională, care au fost înmatriculate pentru prima oară anterior datei de 1 ianuarie 2007.
Prin Decizia nr. 13/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a decis în sensul că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, şi ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piaţa internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007.
Această Decizie a venit ca urmare a sesizării formulate de Curtea de Apel București, în condițiile în care exista o practică neunitară cu privire la acest aspect, unele instanțe considerând că timbrul de mediu nu s-ar aplica în astfel de situații.

S-au stabilit condițiile de acordare a finanțării în cadrul programului „Prima mașină”.
Guvernul României a aprobat Normele de aplicare ale Programului Prima mașină.
Potrivit Normelor, pot beneficia de Programul Prima mașină toate persoanele fizice cu vârsta de minimum 18 ani, care obțin venituri și care îndeplinesc și celelalte criterii de eligibilitate, printre care: să dovedească faptul că nu au mai deținut în proprietate un autoturism, să dispună de un avans de 5%, să asigure autoturismul cu poliță CASCO.
La aceste condiții se adaugă normele proprii fiecărei bănci, precum și condițiile specificate în OUG nr. 66/2014 prin care s-a aprobat acest program.


Publicat la: