Scutire la plata pentru debitele constituite in sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizatie pentru cresterea copilului

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 22 septembrie 2014 – 26 septembrie 2014

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului
Potrivit legii, debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, în baza OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului sau a OUG nr. 111/2010 vor fi scutite de la plată.
De asemenea, sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a noii legi se restituie eşalonat pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.
În vederea scutirii la plată sau restituirii sumelor recuperate, se vor formula cereri scrise agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, însoţite de declaraţii pe propria răspundere conform cărora toate documentele prezentate au fost solicitate organelor competente.
Debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, constituite din culpa debitorului, materializate în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care se cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii nu fac obiectul scutirii la plată.
Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a noii legi se recuperează potrivit prevederilor OUG nr. 111/2010.

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat
Potrivit reglementării, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt, după caz:
– adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări în evidenţa căreia este înscris asiguratul,
– documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor.
Persoanele care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei individuale lunare de asigurări sociale de sănătate.
Persoanele care au obligaţia să se asigure, care nu pot dovedi plata contribuţiei şi care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei, plătesc contribuţia lunară calculată prin aplicarea cotei prevăzute în Codul fiscal la salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii. Acestea sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimele 6 luni şi a lunii curente, calculată la salariul minim brut pe ţară în vigoare la data plăţii.

2. Știri Generale

Dubla impozitare a tranzacțiilor dintre membri și cooperativă ar putea fi eliminată
Propunerea lansată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prevede ca doar cooperativa sa fie supusă taxării și impozitării, așa cum este supusă orice societate care comercializează, iar toate transferurile de inputuri de la cooperativă către membri și de producție de la membri către cooperativă să nu mai fie purtătoare de taxe.
Se are în vedere ipoteza ca până la sfârșitul lunii noiembrie, Ministerul Finanțelor Publice să accepte propunerea MADR, odată cu finalizarea modificărilor din Codul fiscal.

Statul Român va înființa o bancă de dezvoltare care să asigure confinanțarea în cadrul proiectelor europene
Conform unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene, CEC Bank sau Eximbank ar putea deveni bancă de dezvoltare, folosită în mod direct de stat ca partener, în scopul asigurării finanțării pentru proiecte europene, dar și pentru economie. O astfel de soluție ar veni să rezolve problema asigurării cofinanțării pentru proiectele derulate de autoritățile locale, cofinanțare importantă pentru atragerea de fonduri europene.


Publicat la: