Cotele CAS au fost reduse cu cinci puncte procentuale

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 15 septembrie 2014 – 19 septembrie 2014

Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 687 din data de 19 septembrie 2014 şi a intrat în vigoare la trei zile de la publicare.
Practic, actul normativ modifică legea Codului Fiscal, în sensul reducerii CAS-ului cu cinci puncte procentuale.
În urma acestei modificări, cotele contribuţiilor de asigurări sociale vor fi următoarele:
-26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
-31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
-36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator.
Totuşi, aceste reduceri a CAS-ului se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a legii, adică din data de 1 octombrie 2014.

Ordinul nr. 141/2014 privind evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.
Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 683 din data de 18 septembrie 2014 şi intră în vigoare la o lună de la data publicării, anume data de 18 octombrie 2014.
Documentul stabileşte implementarea unei aplicaţii informatice ce va cuprinde o evidenţă a permiselor de conducere reţinute, precum şi a amenzilor primite de şoferi.
Aceste menţiuni vor fi introduse în aplicaţia informatică de către structurile de poliţie autostrăzi, Brigada Rutieră sau serviciul rutier competent, poliţia rutieră fiind singura structură care va putea modifica sau şterge aceste menţiuni.
Menţiunile privind permisele de conducere reţinute şi sancţiunile aplicate, implementate în aplicaţia informatică, se vor şterge automat în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost savarşită fapta.
Dacă procesele verbale prin care s-au constatat şi sancţionat faptele vor fi anulate potrivit legii, acestea se şterg din aplicația informatică în termen de 30 de zile de la data la care poliţia rutieră competentă a luat la cunoştinţă de hotărârea definitivă prin care a fost admisă plangerea.

2. Stiri Generale

Casa Naţională de Pensii a lansat, pe site-ul propriu, un serviciu ce permite aflarea vârstei de pensionare .
O aplicaţie care permite calcularea vârstei de pensionare, în funcție de anul naşterii, a fost lansată recent de Casa Naţională de Pensii Publice, pe site-ul propriu.
O dată urmaţi paşii indicaţi în aplicaţie, aceasta va dezvălui nu doar vârsta de pensionare, ci şi anul în care puteţi ieşi la pensie anticipat sau anticipat parţial.
În plus, serviciul va arăta şi care este stagiul minim de cotizare pentru a ieşi la pensie, dar şi cât de mult va fi redusă pensia în cazul în care se iese la pensie anticipat.
În aceste situaţii, potrivit datelor din aplicaţie, cuantumul pensiei poate fi redus cu până la 45%.

Proprietarii maşinilor vor putea asista la reparaţiile din service-urile auto.
Din luna septembrie 2014, operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii sau întreţinere a autovehiculelor vor fi obligaţi să pună la dispoziţie un spaţiu amenajat de unde clientul să poată vizualiza, direct sau prin intermediul unei camere video, intervenţiile executate de angajţi asupra propriei maşini.
Service-urile auto care nu asigură clienţilor posibilitatea de a asista la reparaţiile propriilor maşini riscă să le fie suspendate autorizaţiile tehnice de funcţionare emise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”. Autorizaţiile vor fi suspendate până la data constatării îndeplinirii obligaţiilor.


Publicat la: