Profilul personal pe Facebook considerat spatiu public

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 26 noiembrie – 3 decembrie 2014

Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2014 privind statutul juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.
Actul normativ stabilește statutul juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014. Regulamentul prevede reguli și proceduri privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare a acțiunilor unei societăți ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor aprobă inițierea demersurilor pentru admiterea la tranzacționare.
Regulamentul stabilește de asemenea reguli privind dreptul de retragere al acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014, precum și modalitatea de stabilire a prețului plătit de către societate în situația retragerii unui acționar, termenul de plată, precum și obligațiile de informare ale societății. Este prevăzută totodată modalitatea de calcul a datei la care vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF a acțiunilor ce sunt tranzacționate pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1145/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate în serviciile de ocupare”.
Actul normativ prevede Condițiile specifice ce trebuie avute în vedere pentru realizarea cererii de proiecte de tip strategic nr. 180 ”Calitate în serviciile de ocupare”. Ordinul cuprinde informații generale cu privire la: documentele programatice, eligibilitatea proiectelor (a solicitanților și partenerilor acestora), eligibilitatea cheltuielilor, completarea și transmiterea unei cereri de finanțare, evaluarea și selecția proiectelor, contractul de finanțare precum și implementarea proiectelor.
Valoarea totală eligibilă a proiectelor poate fi cuprinsă între minimum echivalentul în lei a 500.000 euro și maximum echivalentul în lei a 2.000.000 euro. Cursul de schimb utilizat pentru stabilirea acestei valori este cursul Infoeuro aferent lunii noiembrie 2014. Bugetul proiectului poate fi stabilit doar în lei. Durata de implementare a unui proiect va fi cuprinsă între minimum 6 luni și maximum 10 luni.

2. Știri juridice

ÎCCJ a menținut o hotărâre prin care s-a statuat că profilul personal de Facebook este un spațiu public.
Prin decizia pronunțată la finalul lunii noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut o hotărâre dată de Curtea de Apel Târgu Mureș în luna ianuarie 2013, prin care aceasta a menținut calificarea dată postărilor realizate pe profilul personal de Facebook ca fiind făcute în public.
Prin hotărâre menținută de ÎCCJ, Curtea de Apel Târgu Mureș a statuat că ,,rețeaua de socializare Facebook nu poate echivala, sub aspectul controlului mesajelor difuzate, cu o căsuță poștală electronică. Profilul său personal pe Facebook, chiar dacă este accesibil doar prietenilor, adică unui grup restrâns de persoane, tot public este, oricare dintre «prieteni» putând distribui informațiile postate de titularul paginii, aspect pe care reclamantul îl cunoștea”.

Parlamentul European. Rezoluție privind motoarele de căutare și serviciile de tip ”cloud”.
În data de 28 noiembrie 2014 Parlamentul European a votat o rezoluție prin care se solicită statelor membre eliminarea barierelor ce împiedică dezvoltarea pieței unice digitale. Potrivit rezoluției, piața unică digitală ar putea genera 260 miliarde de euro suplimentare pe an pentru economia UE, însă trebuie depășite anumite bariere, precum: fragmentarea pieței, lipsa interoperabilității și inegalitățile regionale și demografice privind accesul la tehnologie.
De asemenea, se dorește promovarea unor standarde și specificații internaționale pentru cloud computing. Documentul adoptat arată că ”piața de căutare online are o importanță specială pentru asigurarea condițiilor de competitivitate în cadrul pieței unice digitale”
Totodată, a fost subliniată importanța combaterii practicilor anticoncurențiale pe piața unică digitală, mai ales nevoia de a preveni abuzul de poziție dominantă din partea companiilor online inclusiv prin deconectarea motoarelor de căutare de la alte servicii comerciale.


Publicat la: