ORDIN nr. 3417/2013 pentru modificarea art. 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

Articolele 14 şi 15 din anexa la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 155/2008 se modifică în sensul că schema de ajutor de minimis se va aplica în perioada 2009 – 2014.
Inițial, schema urma să se aplice în perioada 2007 – 2010, ulterior s-a modificat pentru perioada 2009 – 2013, iar după ultima modificare urmează să se aplice până în 2014.
Valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 256,15 milioane euro, din care 229,09 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 27,06 milioane euro de la bugetul de stat. Anterior modificărilor recent intervenite se prevedea că valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 255,56 milioane euro, din care 228,56 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 27,00 milioane euro de la bugetul de stat.

HOTĂRÂRE nr. 959/2013 privind prorogarea termenelor de aplicare a unor ajutoare de stat, precum şi pentru aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2014 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat

Actul normativ prorogă până la data de 30 iunie 2014, durata de aplicare a schemelor de ajutor de stat prevăzute în HG nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, HG nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creşterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, precum şi HG nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale.
De asemenea, actul normativ aprobă ajutoarele de stat și suma totală alocată ajutoarelor de stat până la data de 30 iunie 2014, iar ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură și suma totală alocată acestuia, până la data de 30 septembrie 2014.
Valoarea totală a ajutoarelor de stat este de 520.484 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp