Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Legea aprobă OUG nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificări şi completări.

Programul Mihail Kogălniceanu este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, constând în acordarea unei linii de credit cu dobândă total subvenţionată şi/sau, după caz, garantarea creditului de către stat. Programul vizează sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile prevăzute de norme, fără a depăşi durata programului.
Printre modificările importante se numără şi aceea potrivit căreia valoarea maximă a liniei de credit acordate se majorează de la 125.000 lei/I.M.M./an la 400.000 lei/I.M.M./an.
Pe de altă parte, până în prezent dobânda aferentă liniilor de credit acordate în cadrul Programului era parţial subvenţionată. Noua lege permite subvenţionarea dobânzii în proporţie de 100% pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în condiţiile programului.

Noua lege acordă totodată posibilitatea beneficiarilor Programului de a accesa facilităţile oferite în cadrul programului atât cumulat, cât şi separat, fie accesând subvenţia şi/sau garanţia, fie exclusiv garanţia de stat. Până în prezent mecanismul reglementat permitea accesarea garanţiei numai împreună cu obţinerea subvenţiei de dobândă. Valoarea garanţiei poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului.

În continuare, se renunţă la condiţia privind constituirea de garanţii colaterale în proporţie de cel puţin 40% în completarea garanţiei acordate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului, stabilindu-se că beneficiarul are obligaţia de a prezenta instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale în funcţie de normele proprii de creditare ale acesteia.
În plus, Beneficiarul programului se obliga să constituie, conform prevederilor noului Cod civil, în favoarea statului român, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituţia de credit finanţatoare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Nu în ultimul rând, noua lege introduce prevederea ca între instituţia de credit finanţatoare, beneficiarul programului şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice F.N.G.C.I.M.M., se încheie o convenţie prin care se stabileşte că instituţia de credit finanţatoare, fără a solicita consimţământul beneficiarului, va urma instrucţiunile prin care Statul Român dispune de sumele aflate în cont.

Ordinul MMP nr. 3821/2012 pentru aprobarea unor derogări de la dispoziţiile Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul MMP nr. 981/2012.

Noul act normativ aduce mai multe derogări Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aplicabile exclusiv în cadrul Programului iniţiat în anul 2012.
Astfel, prin derogare de la dispoziţiile care stabileau că utilizarea tichetului valoric se face până cel mai târziu la data înscrisă în cuprinsul său, noul act normativ stabileşte că utilizarea tichetului valoric se face până la data de 10 decembrie 2012 inclusiv.
Neutilizarea tichetului valoric până cel mai târziu la data de 10 decembrie 2012 atrage decăderea proprietarului din dreptul de a beneficia de prima de casare.

Conform altor derogări instituite prin actul normativ, contractul este valabil până la data de 31 decembrie 2012, iar ultima cerere de decontare din cadrul programului se poate depune, cel mai târziu, la data de 13 decembrie 2012, decontarea efectuându-se până la data de 24 decembrie 2012 inclusiv.
Actul normativ mai introduce prevederea că, în cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data de 31 decembrie 2012, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul nou, din al cărui preţ se va scădea contravaloarea tichetului valoric.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp